Fastigheten
Nynäshamn
Industri/Verkstad
Adress:
Sunnerby industriområde 10
Pris:
10 000 000 kr
Tomtareal:
3 676 Kvm

Industrifastighet Ösmo Nynäshamn

Industrifastighet om ca 550 kvm i markplan plus entresolplan samt ett ordentligt tält med bra takhöjd om ca 400 kvm. Tomten är 3 676 kvm med mycket bra uppställningsytor för tung verksamhet.

Fastighetsbeskrivning

Industrifastighet om ca 550 kvm i markplan plus entresolplan om ca 173 kvm samt ett ordentligt lagertält om ca 400 kvm på tomt om 3 676 kvm. Marken/tomten har en stor asfalterad yta samt grusad yta/bergkross som tål tung verksamhet.

Fastigheten är taxerad med typkod 426, industrienhet, annan tillverkningsindustri.

Planlösning

Fastigheten är av kvalitetsmärket Llentab från 2009 och står på betongplatta av industrityp med kraftigare armering och tjock glättad betong för tung verksamhet.

Fastigheten är ca 550 kvm i markplan plus entresolplan om ca 173 kvm. Byggnaden är uppdelad i tre fristående fack med vardera lastportar om 4,5 m i höjd x 4 m i bredd. Lastportarna är utrustade med regntak och belysning. 

Fack/Lokal 1: markplan ca 12 m i bredd x 15,5 m i djup plus entresolplan om ca 12 x 5 m.
Fack/Lokal 2: markplan ca 10,5 m i bredd x 15,5 m i djup plus entresolplan om ca 10,5 x 5 m. 
Fack/Lokal 3: markplan ca 12 m i bredd x 15,5 m i djup plus entresolplan om ca 12 x 5 m. Denna lokal är även utrustad med omklädningsrum med dusch, separat wc, pentry med sittplats och kontor.

Takhöjden i byggnaden är 6,5 m, på entresolplanen är det ca 3 m i tak. Varje entresolplan tål 250kg/kvm och har lastfack för trucklast. Golvbrunn i varje fack.
Byggnaden är vinterisolerad med mineralull. I fack 3 finns luftvärmepumpar och ventilation trycker luft/värme till fack 1 och 2.


På marken finns även ett ordentligt lagertält om ca 400 kvm med port om 3,6 m i höjd x 4 m i bred, takhöjden i tältet är 5m.


Marken om 3 676 kvm har mycket bra uppställningsytor där halva ytan är asfalterad och halva består av grus som är hårdgjord med duk, sand och bergkross. Man har tidigare kört in fullastad timmerbil på marken.
Det finns två stora grindar vilket gör det smidigt för transporter kan köra in och ut utan att behöva vända.
Fastigheten har stängsel runt hela området och är utrustad med ordentlig belysning.

Kommunikationer

Från fastigheten är du snabbt ute på väg 73 och 225. Till centrala Stockholm är det drygt 4 mil och till Nynäshamn drygt 1 mil.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. 

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, indikativt bud, tecknande av överlåtelseavtal, DD och tillträde sker efter överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Hampus Tapper
Hampus Tapper Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare hampus.tapper@bjurfors.se
070-782 00 86