Åstorp
Butik/Handelsfastighet
Adress
Västra Storgatan 47
Pris
3 975 000 kr
Uthyrbar area
518 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
363 000 kr/år

För mer information kontakta

Nils-Erik Jidemo Nils-Erik Jidemo Reg. fastighetsmäklare nils-erik.jidemo@bjurfors.se
042-611 41 12
070-345 48 88

Kontakta mäklaren för visning

Kombinationsfastighet

Gedigen fastighet med flexibilitet. Idag lagerdel, två ytor till verksamhet, fin kontorsdel och en separat garagedel med inhägnad används idag till verksamhet.

Hyresgäster

5 stycken lokalhyresgäster:

Rörfirma (lager med mindre lastkaj
Privatperson (möbellager)
Firma (markiser/persienner)
Konsultföretag, kontor ca 150 kvm, inkluderande tillbyggnad om ca 60 kvm från 2005.

Golvföretag hyr det 2005 tillbyggda garaget om ca 150 kvm. Utrustat med port, Aerotemp. Till detta tillkommer en "carport" med betonggolv på ca 60 kvm. Garage och carport är avgränsat och inhägnat med nätstaket.

Hyresintäkter

Hyresintäkter 363 000 kronor fördelat på

Lägenhet 70 000 kronor

Lokaler 293 000 kronor

 

Kontakta mäklaren för ytterligare information.

Renoveringar

2005 Ny miljöpanna och pelletsanläggning, renoverat kök, nytt golv i !:avåningen. Ny tillbyggnad och garage 

2006 Ny lägenhet 3 rok, toalett & dusch

2014 Byggnation av skärmtak och betonggolv.

2017 Sutturängvåning/kontor, målning väggar, nytt ljudabsorberande innertak, målning fönster, nytt golv och inredning toalett. Nya elsinstallationer, indragning av fiberkabel, montering larm och nya kall/varmvattenrör dragna i källaren.

 

Mäklaren kan lämna mer information om byggnaden 

Kommunikationer

Pågatåg mot Helsingborg och Kristianstad

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakl. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en teknisk genomgång av fastigheten

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Servitut

Avtalsservitut in-och utfart, Last
1277IM-10/14755 - 1, 2010-05-27

Byggnadsbeskrivning

Hyreshusenhet, bostäder och lokaler (321)
Byggnad, värde: 861 000 kr
Mark, värde: 182 000 kr
Summavärde: 1 043 000 kr

Taxeringsår: 2016
Värdeår: 1959, 2004