• Skiffervägen 1
  • Gastelyckan
Lund
Industri/Verkstad
Adress
Skiffervägen 1A
Åsatt fastighetsvärde
10 900 000 kr
Uthyrbar area
993 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
816 000 kr/år
Tomtarea
2 630 Kvm

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Kommersiell fastighet

Fullt uthyrd kommersiell fastighet på Gastelyckan i Lund. Bra beläget i korsningen ut mot Ringvägen.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är bra belägen i korsningen Skiffervägen och Ringvägen och utgör 2 630 kvm tomt, bebyggd med en industri/verkstadsbyggnad om ca 993 kvm. 

Fullt uthyrd till Ditec med en kallhyra på ca 816 000 kr t o m 2023-10-31.

Omgivning/Natur

Gastelyckan ligger i sydöstra Lund och är det största och mest populära industri-och verksamhetsområden. I detta område finns också flera offentliga inrättningar som brandstation, Komvux och återvinningscentral. Strax utanför passerar E22:an samt väg 102.

Kommunikationer

Bra läge nära E22 ger stor tillgänglighet. Bra bussförbindelser och cykelavstånd till centrala Lund

Det finns bra med parkeringsplatser på fastigheten.

Närservice

I omgivningen finns bland annat en bensinstation, biltvätt, hotell samt flera lunchrestauranger och många olika butiker. Centrala Lund med all service det innebär nås enkelt med bil, buss eller cykel på några få minuter.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.