Agnesfridsvägen 185 B
Malmö
Lager/Kontor
Adress:
Agnesfridsvägen 185B
Pris:
14 000 000 kr
Bruttoarea:
1 724 Kvm

Kommersiell fastighet i Fosie

Bra belägen kommersiell fastighet innehållande kontor och lager på Agnesfridsvägen i Fosie.
Fastigheten säljes tomställd.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten utgörs av ca 4 563 kvm tomt bebyggd med en kontorsbyggnad i ett plan om ca 500 kvm samt ett vidbyggt lager om ca 1 224 kvm. 

Byggt 1974 och tillbyggt 1979. Kontorsdelen är grundlagt med betongplatta och stomme av Siporex med yttertak av Derbigum. Lagret har asfalterat golv med stomme av betongbalkar. Ytterväggar av Siporex. Uppvärmning sker med luftvärmepumpar och direktverkande el som spets. 

Gott om parkeringsmöjligheter.

Planlösning

Entré med reception och här finns också toaletter och duschrum. Till vänster finns tre kontorsrum, VD kontor, konferensrum och fikarum. Till höger i korridoren finns ytterligare sex kontorsrum, arkiv, teknikrum samt en mindre atriumgård. Längst in finns ett större rum med öppet kontorslandskap och en verkstad. 

Lagret har ca 4,20 meter till balk och en port med bredd på ca 3,6 meter. Här finns också ventilationsrum och ett lagerkontor.  

Omgivning

Mycket bra beläget på Agnesfridsvägen i Fosie med mycket handel i området.

Kommunikationer

Fosie Industriby ligger mellan inre och yttre ringvägen och nära till all tänkbar service. Lätt att ta sin in och ut ur området och gott om parkeringsmöjligheter. Bra kollektivtrafik med flera bussar i området. 

Närservice

Bra utbud av restauranger, köpcentra och mycket handel i området. Lätt att nå centrala Malmö, Hyllie och Köpenhamn.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mikael.ekman@bjurfors.se
073-920 66 63