Industrigatan 2
Kristianstad
Kontorsfastighet
Adress:
Industrigatan 2A
Åsatt fastighetsvärde:
10 500 000 kr
Hyresintäkt:
803 390 kr/år
Bruttoarea:
2 076 kvm
Markareal:
3563 kvm

Kontor och lagerfastighet i Kristianstad

Gedigen och delvis uthyrd kontors och lagerfastighet i Kristianstad.

Fastighetsbeskrivning

Gedigen kontorsfastighet belägen vid infarten till  Näsby Industriområde. Fastigheten som är byggd 1962 innehåller ca.1049 uthyrningsbara kvm fördelade på 3 våningsplan. Av kontorsytan är idag 516 kvm uthyrda. Hyresintäkter 1 117 314kr/år.(kallhyra). På den 3.563 kvm stora tomten ligger också ett kallager om ca. 500 kvm. Lagret är delvis uthyrt och idag finns ca. 180 kvm ledigt. Lagerdelen med sina 3 portar längs långsidan är byggd 2005. Mellan byggnaderna ligger den asfalterade gårdsplanen med sina 41 parkeringsplatser. Gården är inhägnad med staket och vid infarten finns en elektrisk grind. Här finns också ett uthyrt annex (kontorshus) om ca. 68 kvm samt ett lika stor källarplan.               

Övrigt

Bokfört värde 7.921.725 kr enligt 2023 årsredovisning.

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mats Lundberg
Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11