• Exteriör
  • Exteriör
  • Exteriör
Landskrona
Kontorsfastighet
Adress
Gubbhögsgatan 7
Pris
6 500 000 kr

För mer information kontakta

Nils-Erik Jidemo Nils-Erik Jidemo Reg. fastighetsmäklare nils-erik.jidemo@bjurfors.se
042-611 41 12
070-345 48 88

Kontakta mäklaren för visning

Kontorsfastighet med varmlager

Välskött fastighet om ca 1 269 m² fördelat på kontor, tvätthall och varmlager. Bra exponeringsläge och nära till E6:an.

Fastighetsbeskrivning

Välskött fastighet om ca 1 269 m² fördelat på kontor, tvätthall och mestadels varmlager fördelat på två byggnader som är sammanbyggda. Överlåts tomställd. Tomten som är inhägnad och asfalterad är på totalt 5 296 m².

Kontorsbyggnad i vinkel utmed Malmövägen ger bra exponeringsmöjligheter, uppförd i tegel med betongpannor. Taxerad area om 443 kvm. Idag fördelat på ca 15 kontor i varierande storlekar, reception, serverrum med fiber indraget, kök och flertalet WC. Genomgående gott skick då allt är nymålat och det ligger nya golv i samtliga kontor. Dessutom finns här ett vindsplan som ej är inräknat i ovan angiven kontorsarea om ca 100-150 kvm med samlingsrum, pentry, WC & ytterligare kontorsytor. Kontorsbyggnaden värms upp med fjärrvärme.

Varmlager med taxerad area om 714 kvm uppförd i plåt med fribärande konstruktion. Frihöjd till balkar är ca 4,2 meter. Idag fördelat på tvätthall med nygjuten betongplatta (ny brunn kopplat till oljeavskiljare), kontor, nyare kök, två WC, stort omklädningsrum med duschar och ett entresolplan om ca 125 kvm. Här sitter totalt tre nya portar, två st ca 3x3 meter och en ca 3,5x3,5 meter. I varmlager sitter totalt tre nya luft/luft-värmepumpar. I anslutning till varmlager finns också ett garage.

Kallager med taxerad area om 112 kvm med stor skjutport längs med långsidan och mindre port på gavel.

Årlig tomträttsavgäld 39.720 kr, 10-årig avgäldsperiod med start 2015-01-01.

Fastighetsförsäljning, kan paketeras och säljas som bolag under rätt förutsättningar.

Renoveringar

Säljaren har nyligen genomfört följande renoveringar
- tre nya portar till varmlager
- målat om såväl in- som utvändigt
- samtliga armaturer är bytta till LED
- nytt elskåp samt delvis nya eldragningar varmlager
- nytt golv i kontorsdelen
- nytt yttre stängsel
- gjutet ny betongplatta, nya brunnar med oljeavskiljare och tank i tvätthallsdelen
- beställt nya kassetter till fönster i kontorsdelen, ca 25 st.

Kommunikationer

E6, Landskrona södra, ca fem minuter från fastigheten. Både region- och stadsbuss på gatan.

Närservice

I det direkta närområdet finns såväl livsmedelsbutiker, Willys & Coop, bensinmackar, lunchrestaurang, snabbmatskedjor samt det nya handelsområdet med bl.a. El-Giganten, Biltema m.fl.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en teknisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Taxeringsvärde

Industrienhet, lager (432)
Byggnad, värde: 2 369 000 kr
Mark, värde: 741 000 kr
Summavärde: 3 110 000 kr

Taxeringsår: 2013
Värdeår: 1984