• Utvändig fasad med last och parkeringsytor
  • Utvändig fasad
  • Lastkaj
Huddinge
Lager - Uthyres
Adress
Betongvägen 10
Hyra
1 150 kr/kvm/år
Årshyra
5 207 200 kr/år
Lokalarea
4 528 Kvm

För mer information kontakta

Carl-Henrik Ageman Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52

Kontakta mäklaren för visning

För mer information kontakta

Pernilla Sjödin Pernilla Sjödin Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare pernilla.sjodin@bjurfors.se
070-782 00 47

Kontakta mäklaren för visning

Länna Industriområde - Nyckelfärdig lagerlokal i bästa skick.

I attraktiva Länna industriområde ligger denna lagerfastighet om 4 528 kvm med bästa tänkbara utrymmen för lager och logistik.
Nyckelfärdigt, i hyran ingår stallage, truckar, inredda kontors- konferens- och personalytor. m.m.

Planlösning

Byggnaden är uppförd 2015 och inrymmer i huvudsak höglager uppdelat i "två skepp" om 2 445 kvm respektive 1500

kvm. Skeppen har avskiljande brandvägg med tillhörande passagejalusi. Takhöjd mellan 8.6 - 10.4 meter.

Det stora skeppets platta har nedfrästa magnetslingor för att möjliggöra pallställage med s.k. smalgång samt arbete med smalgångstruck. Pallstallaget omfattar cirka 2 500 pallplatser och plockhyllor på entresolplanet omfattar cirka 1 200 hyllmeter. 

Under 2017 har köket moderniserats och ett entresolplan om ca 575 kvm tillskapats. Höjd från markplan till entresol ca 3 meter. Höjd från entresolplan till innertak 5-7 meter. Vidare tillskapades även ett mindre "kontorsentresolplan" om ca 140 kvm för personalutrymmen, konferens samt kontor.

Ytorna är fördelade enligt följande:

Höglager: 3 687 kvm

Kontor/Personal: 247 kvm

Lagerentresol: 583 kvm

Driftutrymme: 11 kvm

Uppvärmning av kontorsentresolet sker delvis elektrisk golvvärme under klinker, dels ny ventilationsanläggning med separat rumsreglering av värme/kyla samt forcerad ventilation. Hallarna värms med luftvärmepumpar. 2017 byggdes även två separata omklädningsrum, för män och kvinnor, med tillhörande toalett- och duschrum.

Flertalet portar, vara tre i marknivå samt två med lastkaj/lasthus med vädertätning samt lyftbar hydraulisk brygga.

Mått på portarna från 3*3 meter till  5.5 * 6 meter.

Oljeavskiljare. 200 MB fiber för internet. Komplett WiFi. 

Uppvärmning sker via luftvärmepumpar. 

Fastigheten har centralanslutet larm med Brandindikering och motorstyrning på samtliga gångdörrar (larmklass 2).

Inhägnad mark med goda ranger - och uppställningsytor. 

Omgivning/Natur

Fastigheten ligger i Länna industriomåde, vilket är ett välordnat och väl fungerande industriområde med blandad industribebyggelse. Området ligger i direkt anslutning till Nynäsvägen, avstånd till centrala Stockholm är cirka 18 km. 

Övrigt

Hyrestid: Q3 2021 - 31/8 2024 med eventuell förlängning med 5 år. 9 månaders uppsägningstid. 

Hyresavtalet tecknas med nuvarande hyresgäst och hyresgästen blir således underhandshyresgäst.