• Flygfoto med tomtgräns
  • Flygfoto -  Markerad tomt nära E4an och Arlanda
  • Flygfoto - skiss på ev. byggnad (bild från Kontrast)
Sigtuna
Lager - Uthyres
Adress
Fyrgatan 4-6
Lokalarea
12 000 Kvm

För mer information kontakta

Susanne Askvall Susanne Askvall Lokalmäklare - Uthyrare susanne.askvall@bjurfors.se
070-976 91 06

Kontakta mäklaren för visning

För mer information kontakta

Gustav Sandström Gustav Sandström Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare gustav.sandstrom@bjurfors.se
070-782 00 90

Kontakta mäklaren för visning

Logistik/Handel/Hotellfastighet vid E4

Nu ges möjligheten att etablera sig i ett av Sveriges bästa lägen med närhet till Arlanda och Stockholms stad. Detaljplanen tillåter industri, lager, logistik och handel. Genom att inleda en dialog med fastighetsägaren i ett tidigt skede finns det möjlighet att verksamhetsanpassa lokalerna till Er verksamhet. Möjlighet finns att hyra delar av fastigheten/byggnaden.
Kontakta mäklare för mer information.

Planlösning

Fastigheten består av ca 24 000 kvm tomtmark med byggrätt med en exploateringsgrad på 0,5 vilket motsvararar en bruttoarea på ca 12 000 kvm. Den maximala byggnadshöjden är 25 m. Området är avsett för småindustri såsom lager, logistik, varuhantering och även handel och hotell. Gott om uppställningsmöjligheter och parkeringar. 

Omgivning

Fastigheten är belägen i ett logistikområdet i Arlandastad, tillhörande Sigtuna kommun. Logestikområdet ligger intill E4 och på motsvarande sida av motorvägen ligger Stockholm Arlanda Flygplats, ca 5 min bort. Arlandastad omfattar köpcentret med samma namn, golfbana, flertalet hotell samt det stora logestikområdet invid motorvägen där fastigheten är belägen. I grannfastigheterna finns i dagsläget Schenker, John Deere samt CWS Boco. Förutom närheten till Arlanda Flygplats finns det även hotell, handel samt restauranger på gångavstånd.       

Kommunikationer

Området har tillgång till bra kommunikationer med lokaltrafiken vilket underlättar för icke bilburna att ta sig till/från området. Enligt detaljplanen planeras ett nytt kollektivtrafikstråk söder om fastigheten, med avsikt att området ska trafikeras med spårbunden trafik samt ytterligare lokalbussar. Närheten till E4 och flygplatsen innebär att fastighetens läge är utmärkt.