DJI_0006
Helsingborg
Kontorslokal - Uthyres
Adress:
Industrigatan 83
Bruttoarea:
4 145 kvm

Mogens Mogensens ikoniska kontorsbyggnad anno 1954

4.000 kvm för utbildning, kontor, lager, utställning etc

Övrigt

Undertecknad som har 30 års erfarenhet av att förmedla kommersiella fastigheter och hyra ut i lokaler i Helsingborg med omnejd har fått förtroendet att söka efter lämpliga hyresgäster till denna historiskt värdefulla fastighet i södra Helsingborg.

Området är under omvandling och upprustning. Nämnas kan den iögonfallande nybyggnationen av punkthusen med exklusiva lägenheter i anslutning till det gamla buss- och spårvagnsgaraget, ca 400 meter norr om Kokosnöten 2.

Riksbyggen beskriver lägenheterna/området Sundsutsikten så här:

"Sundsutsikten ligger i kvarteret Spårvagnshallarna mellan Helsingborgs stadskärna och Råås pittoreska kvarter. Här bor du nära natur, hav och stad. Husen har 17 våningar och de flesta lägenheterna har en fantastisk utsikt. Området ligger där de gamla buss- och spårvagnshallarna tidigare låg."

Kokosnöten 2 - Kemiras f.d. kontorsbyggnad - utdrag från bevarandeplanen:

"Trots ambitionerna att ändra industritomten till bostadskvarter uppfördes aldrig någon bostadsbebyggelse. 1953 slogs kvarteren samman till dagens stora kvarter och användningen ändrades till handelsändamål med mera. Året därpå påbörjade Reymersholmsbolaget (som hade blivit ägare till hela kvarteret) bygget av dels en mindre garagebyggnad söder om fabriksbyggnaden, dels en ny kontorsbyggnad (kontoret hade ditintills legat på den gamla industrifastigheten vid Carl Krooks gata).

Arkitekten Mogens Mogensen gav kontorsbyggnaden en modernistisk prägel med släta tegelfasader (av det för Kopparverket typiska rödbruna Helsingborgsteglet), långa fönsterband och en indragen takvåning. På taket lades kopparplåt och samtliga fönster gjordes av lackad teak. 1962 byggdes kontorsbyggnaden till på baksidan och 1996 tillfogades en nytt utskjutande tak över den indragna takvåningen, anpassat efter husets ursprungsarkitektur.

Kulturhistoriska värden Kemiras kontorsbyggnad är en av Planteringens mest påkostade och monumentala byggnader. På sitt sätt speglar den en stadsdel där det allmänna inte satsade på några framträdande byggen, utan det istället var det lokala företaget som likt ett bruksföretag på en bruksort stod för de framträdande byggena. Därmed tillhör kontorsbyggnaden en av Planteringens mest värdefulla byggnader ur både arkitektur- och socialhistorisk synvinkel.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3:12§: Kokosnöten 2. Industrigatan 83

Kontorsbyggnad, tillbyggd 1962. Taket förändrades ca 1996.

Värdena är främst knutna till gatufasaden även om hela byggnaden ska behandlas med varsamhet.

Byggnadsår: 1954-55

Arkitekt: Arkitekt SAR Mogens Mogensen

Byggmästare: Göran Bengtsson Byggnads

AB Byggherre: Reymersholms Gamla Industri AB"

....................................................................................................................................

Kokosnöten 2 får ej nyttjas för bostadsändamål men kontor, lager, försäljning och utbildningsverksamhet är verksamheter som kan vara lämpliga i fastigheten.

Fastighetsägaren, som förvärvade fastigheten för några år sedan, bedriver professionell förvaltning sedan 30 år i Helsingborg, En modernisering av fastigheten har påbörjats. En ny ventilationsanläggning med komfortkyla har installerats. En redovisningsbyrå har flyttat in i nyinrett kontor på plan tre. Flera andra verksamheter förs det dialog kring.

Idag består fastigheten av fyra plan á 900 kvm samt ett spektakulärt femte plan om drygt ca 500 kvm med havsutsikt som tidigare nyttjades av Kemira som personalmatsal samt konferens- och representationsdel. Byggnaden består av ett stort antal kontorsrum av varierande storlek samt personalutrymmen, kök, wc etc. Det finns även en kälalrvåning.

Fastighetsägaren är öppen för förslag när det gäller nödvändiga ombyggnader och anpassningar. Det är fullt möjligt att öppna upp vissa ytor om så önskas.

Det finns hiss i fastigheten. Alla hyresgäster har tillgång till fri parkering.

Hyresnivå diskuteras!

Kontakta Peter Borgelin för vidare dialog, erhållande av ritningsunderlag samt visning!

 

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468