• Flygfoto
  • Fasadbild
  • Flygfoto
Södertälje
Bostadsfastighet
Adress
Glasbergavägen 3
Pris
11 220 000 kr
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
347 856 kr/år

För mer information kontakta

Carl-Henrik Ageman Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52

Kontakta mäklaren för visning

Mycket välvårdad hyresfastighet om 4 lägenheter

En mycket välvårdad hyresfastighet i bra läge i Södertälje/Östertälje. Fyra lägenheter varav 1 vakant. Tomställda och nyrenoverade ytor i källarvåningen.

Fastighetsbeskrivning

Mycket välvårdad hyresfastighet om fyra lägenheter på vardera 76 kvm. En lägenhet är vakant. Alla lägenheter har balkonger och är väldisponerade med bland annat uthyrningsdelar. 

I källaren finns det en nyrenoverad lokal om cirka 50 kvm med egen entré från gaveln på byggnaden. I källaren finns även förråd till de boende, tvättstuga, teknikrum med nyinstallerad bergvärmeanläggning. Därutöver finns WC och ett tidigare skyddsrum med mycket stabila väggar som idag används som förvaringsutrymme avsett för fastighetsägaren. 

 

 

Omgivning/Natur

Natur och fritid
Bostaden ligger ca tre minuters gångväg från vattnet. Närmsta grönområde ligger ca två minuters gångväg från adressen.

För den träningsintresserade ligger närmsta träningsanläggning, Artic Södertälje Sydpoolen på cirka 5 minuters cykelavstånd. 

I närheten finns även ett antal skolor samt Östertäljestation med goda buss och tågförbindelser. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastigheten "rak" fastighetsaffär i vilken säljaren överlåter fastigheten med tillkommande lagfartskostnad för köparen. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt..Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.