Norra Vallgatan 98
Malmö
Lokal/Bostadsfastighet
Adress:
N Vallgatan 98, Västergatan 31
Åsatt fastighetsvärde:
Anbud
Bruttoarea:
1 949 kvm

Norra Vallgatan 98 och Västergatan 31

Efter närmare ett halvt sekel i familjeföretagets ägo, bjuds denna anrika fastighet på Gamla Väster i centrala Malmö ut till försäljning.

Fastighetsbeskrivning

Efter närmare ett halvt sekel i familjeföretagets ägo, bjuds denna anrika fastighet på Gamla Väster i centrala Malmö ut till försäljning.

Läget kan knappast bli bättre - med fantastisk utsikt över Malmö Live, kanalbåtarna och Fiskehamnspromenaden - några hundra meter från Stortorget och Malmö Centralstation.

Cementkungen Rudolf Fredrik Berg lät uppföra huset strax innan sekelskiftet 1900. R.F. Berg var redan under sin livstid en Malmö-ikon som numera har flera platser uppkallade efter sig. Han utvecklade Skånska Cement (numera Cementa) och var en av grundarna till Skånska Cementgjuteriet (numera Skanska), och den som byggde upp de båda företagens verksamheter för drygt 100 år sedan.

R.F. Berg med sin familj bodde i huset på Norra Vallgatan 98. Det sägs att Berg experimenterade i källarutrymmena för att få fram metoder och material till den bästa cementen. Man önskar att han då fått veta att hans arbete skulle leda till hjälp med flytten av 3200 år gamla egyptiska tempel i Abu Simbel, delaktighet i skapandet av fundamentet till Jesus-statyn i Rio de Janeiro, byggandet av Ölandsbron, tunnelbanesystemet i New York & Washington, fundament till Rosenbad & otaliga vattenkraftverk världen över, bland mycket annat.

1913 flyttade Mattssons Pälsvaruaffär AB in i lokaler och har sedan dess drivit och utökat sin verksamhet där. 1980 köptes fastigheten av familjeföretaget då tillverkning och försäljning av pälsar gick på högvarv. Verksamheten under senare år har övergått i uthyrning av lokaler och lägenheter, och nu är tiden kommen att låta ny ägare göra denna extraordinära byggnad till sin.

Fastigheten utgörs av en tomtyta på ca 848 kvm och inrymmer ca 1 949 kvm fördelat på 3 lägenheter om totalt ca 361 kvm boyta och ca 1 588 kvm lokaler. Byggnaden har tre våningar och inredd vind samt källare och sträcker sig från Norra Vallgatan in på Lilla Bruksgatan och Västergatan.

Huset är grundlagd med källare och stomme av sten samt gjutet bjälklag och trä. Yttertak av eternit och fasaden är putsad samt fönster av både två och tre-glas. Från porten på Lilla Bruksgatan når man innergården där det finns ett par parkeringsplatser och en underbar uteplats.   

 

Planlösning

Norra Vallgatan 98

Med entré från Norra Vallgatan finns två lokaler som tidigare utgjort pälsaffär en till vänster om 135 kvm och en till höger om 132 kvm. Båda lediga för köparen och tomställda. 

På våning 2 finns också här två lokaler som tillhört pälsaffären, den till vänster är ca 150 kvm och den till höger är också ca 150 kvm.  Denna lokal kan enkelt slås samman med lokalen på plan två med ingång från Västergatan. Lokalerna är tomställda

På plan 3 finns två lägenheter med underbar utsikt över kanalen och Malmö Live. En till vänster om ca 130 kvm är fn uthyrd. Lägenheten till höger är ca 124 kvm och är tomställd. 

Vinden på plan 4 är öppen och hela fastigheten 230 kvm, 111 kvm och 79 kvm. delvis uthyrd. Hyra idag ca 239 300 kr för 230 kvm.

 

Västergatan 31 

På entréplan finns till vänster en lokal om ca 104 kvm som är uthyrd och har egen entré på hörnet. Hyra ca 108 000 kr/år.  Till höger ligger Restaurang Embassy som hyr ca 134 kvm på bottenplan och ca 134 kvm på plan 2. Hyra ca 466 000 kr/år och löper till 2035-10-30

På plan 2 finns också en lokal om ca 95 kvm som enkelt kan öppnas upp mot lokalen på plan 2 (fd pälsaffären)

På plan 3 finns en lokal till höger om ca 134 kvm som är nymålad och tomställd. Till vänster finns en lägenhet om ca 107 kvm och är tomställd. 

Källare finns under hela huset och utgörs av förråd, pannrum, utrymme för förvaring samt en inredd del med kök och badrum. 

Omgivning/Natur

Fastigheten har ett helt unikt läge på Gamla väster, en av Malmös äldsta områden mitt i centrala Malmö. Hör erbjuds hela centrala Malmös utbud av faciliteter på några minuters promenad och Malmö Live tvärs över kanalen.  

Kommunikationer

Malmös centralstation ligger ett par minuter bort. Härifrån finns både tåg- och busskommunikation samt övrig närservice. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82