Östra gaveln
Klippan
Hotell
Adress:
Bryggerigatan 13
Pris:
7 200 000 kr
Bruttoarea:
490 Kvm

"Norrehus" Anno 1899

Klippans vackraste fastighet

Restaurang, B&B samt lägenhet

Toppskick!

Tre punkter

Klippans vackraste fastighet

Restaurang, B&B samt lägenhet

Anno 1899 i toppskick!

Fastighetsbeskrivning

Ett unikt tillfälle att förvärva en av Klippans vackraste fastigheter  "Norrehus" som är uppförd 1899. Fastigheten, som efter en totalrenovering 2015 vann Klippans kommuns byggnadsvårdspremie, består idag av en komplett restaurang med total kapacitet för 150 gäster varav ca. 80 sittplatser,  en musikscen, två hotellrum (Bed and Breakfast), separat vindslägenhet m.m. Den påkostade fastigheten om ca 490 kvm + 53 kvm annex har stora arkitektoniska kvalitéer och en insynsskyddad tomt om 1.987 kvm.

 

Bakgrund:

Kippans kommun ligger mitt i Skåne och gränsar till sju kommuner. Under senare delen av 1800-talet etablerades ett stort antal industrier i Klippan. Nämnas kan Klippans Läderfabrik, Klippans Yllefabrik, Klippans Pappers bruk m.fl.

Kommunen är känd för stora naturvärden och rekreationsområden. Nämnas kan Söderåsens Nationalpark, Skäralid, Klöva Hallar m.m.

Invånarantalet uppgår till ca 17.000 personer. Kommunen har god service och erbjuder utbildning t.o.m. gymnasiet. Det finns allmänna förbindelser via buss eller tåg.

Avstånd: Helsingborg, 35 km, Perstorp 19 km, Ängelholm 25 km, Örkelljunga 26 km.

Byggnaden "Norrehus" historia:

Fastigheten som idag kallas för "Norrehus" uppfördes för 122 år sedan. Den har en väldokumenterad historia som är starkt förknippad med flera välkända personer, företag och verksamheter. Fastigheten ansågs under flera decennier vara Klippans mest ståndsmässiga fastighet, ett epitet som efter en omfattande och pietetsfull renovering gäller än idag.

Kronolänsman Elis Ohlin förvärvar mark i Klippan i slutet av 1800-talet i ett område som kallas Norra Förstaden. En ståtlig bostad uppförs för familjen Ohlin som flyttar in 1899 i det ståtliga huset uppfört i två våningsplan. Nobelpristagaren och tidigare Folkpartiledaren Bertil Ohlin, f.1899- d.1979, tillbringar sin första uppväxtår i fastigheten.

Området Norra Förstaden expanderar och Klippans Läderfabrik, etableras under ledning av ingenjör (disponent) Egon Hönig som letar efter en representativ bostad. 1906 överlåtes fastigheten av familjen Ohlin till Klippans Läderfabrik. 1916  förvärvar Egon Hönig fastigheten av Klippans Läderfabrik och genomför därefter en omfattande om- och tillbyggnad av bostadshuset som expanderar med ett nytt våningsplan och en ändrad exteriör. I stort sett har fastigheten bibehållit sin exteriör från denna tid.

Omkring 1923 förvärvar disponenten för Yllefabriken, Ivar Sjunnesson fastigheten av Egon Hönig. Familjen Sjunnesson nyttjar fastigheten för eget bruk till 1946. Fastigheten som var omtalad för sin skönhet när det gäller såväl byggnad som trädgård kallades av familjen för "Casa Blanca". Det finns ett omfattande bevarat historiskt bildmaterial från familjens Sjunnessons tid tack vare fotograf Blomgrens arkiv.

1946 förvärvar Klippans Läderfabrik åter fastigheten och den nyttjas av två disponenter som bostad ända fram till 1960 då den nytillträdde disponenten väljer ett annat boende. 1963 förvärvas fastigheten av Klippans Pappersbruk som nyttjar den åt gästarbetare. Byggnaden förfaller och det diskuteras kring dess framtid, bla. om den kan bli vårdhem m.m. men 1975 förvärvas den av Kerstin Theodoridis och en ny epok inleds, nöjes och restaurangepoken.

En pizzeria öppnas och en omfattande konsertverksamhet inleds där flera av de sedermera berömda Klippanbanden (Torsson, Kriminella Gitarrer m.fl.) inleder sina karriärer. 1993 överlåts fastigheten till Klippans kommun som nyttjar den för studieverksamhet och fritidgård.

När fastigheten överlåts till en privat exploatör är den i mycket dåligt skick och den nya ägaren planerar att bygga om Norrehus till ett flerfamiljshus men väljer istället att stycka av en del av tomten för nybyggnation. 2014 överlåts fastigheten till eldsjälarna Anna-Karin Liljedahl och Lars Göransson som omgående satte igång en omfattande renovering och ombyggnad för att 2015 åter öppna Norrehus för allmänheten på temat ; " MUSIK MAT OCH MYCKET MERA". Ombyggnaden som prisades av Klippans kommun (Byggnadsvårdspremie) resulterade i ett litet nöjespalats med plats för såväl restauranggäster, konserter och hotellgäster (Bed & Breakfast). Idag finns där ett modernt restaurangkök, bar, flera matsalar, konsertscen, två övernattningsrum samt en stor lägenhet. Allt är i synnerligen gott skick och det märks tydligt att det lagts stor vikt vid att bevara originaldetaljer och lyfta fram fastighetens historia.

Ägarna har efter sju års omfattande engagemang beslutat sig för att avyttra fastigheten Norrehus inklusive alla inventarier och inredning maskiner etc. som nyttjas för nuvarande verksamhet (restaurang och hotell). Även varumärket "Norrehus" kan övertas efter ök.

Det finns stora möjligheter att utveckla verksamheten som delvis legat nere under pandemin men där det under tidigare år genomförts flera lyckade evenemang med såväl kända som okända artister, temakvällar m.m. Det är säljarnas förhoppning att någon vill ta vid och fortsätta med en verksamhet i någon form som ger allmänheten tillträde till Norrehus MEN det är inget krav.

Norrehus kan sannolikt nyttjas för annat ändamål, t.ex. ståndsmässig bostad, flerfamiljshus (lägenheter) eller boende kombinerat med kontor/utställning etc.

Den gamla läderfabriken är riven och det sanerade markområdet är idag ett populärt natur och rekreationsområde som fått namnet Läderbackarna. Fastigheten är ej K-märkt men är registrerad såsom byggnad av historiskt värde hos kommunen.

Tomt:

Den friköpta hörntomten uppgår totalt till 1.987 kvm och består av en vacker trädgård med ett flertal uteplatser. Anlagd gräsmatta resp. grus. 

Tomten ligger i hörnet Bryggerigatan och Djupadalsgatan.

I trädgården finns en utescen för konsertändamål.

Uppställningsplats för bilar i anslutning till annex.

Fastighetens tomt är avgränsad och insynsskyddad mot gata av ett plank mellan murade stolpar.

Det finns enl. säljaren ytterligare byggrätt på fastigheten.

Byggnation:

Huvudbyggnaden är uppförd 1899 på en hörntomt. Grundläggning av sten och betong, stomme av betong och tegel, bjälklag av betong resp. trä, fasad med puts. Källarvåning under delar av byggnaden i övrigt är det krypgrund. I huvudsak är det 3-glasfönster. Taktäckning med taktegel.

Byggnaden är uppförd med hög takresning i 2,5 plan och källare. Det är en varierad arkitektur med flera burspråk, markerade gavelspetsar, inslag av korsvirke, trapphus med torn m.m.

Det finns två trapphus, dels trappan i anslutning till entrén mot trädgården, dels ett smalare trapphus som betjänar källare och övriga våningsplan inklusive vinden (lägenheten).

Uppvärmning via vattenburna radiatorer anslutna till fastighetens fjärrvärmeanläggning. Mekanisk ventilation.

Ombyggnad och renovering:

Nuvarande ägare förvärvade fastigheten 2014. En omfattande ombyggnad och upprustning genomfördes. Det mesta har gjorts vid under nuvarande ägares innehav. Vindsvåningen har inretts med en lägenhet om 3 r.o.k. och 106 kvm med kök och allrum i öppen planlösning,

Några arbeten som utförts av nuvarande ägare i huvudbyggnaden under åren 2014-2020;

- Ny el  med jordfelsbrytare på alla våningsplan. Separat  elmätare till vindslägenheten. Inkommande el är uppsäkrad till 63A

- Nya vattenledningar och värmesystem. Avlopp delvis utbytt.

- Renovering eller förnyelse av i stort sett samtliga ytskikt (golv, väggar tak)

- Nya badrum

- Nya 3-glasfönster (merparten är utbytt 2017)

- Omputsad fasad

- Reparation av yttertak

- Renovering av fönster

- Ombyggt och moderniserat restaurangkök med tillhörande diskrum.

Interiör:

BV; Foajé/entré, dubbla wc, garderob, bar, restaurang- och grovkök (disk) samt div. biytor för livsmedelshantering, bar, flera matsalar, uppbyggd scen för underhållning, foajé mot trädgårdssidan, wc. Trapphus till ovanvåning. Separat kökstrappa och separat varuintag.

Planet kännetecknas av en vacker interiör med flera bevarade originaldetaljer från ombyggnaden 1916, hög takhöjd, takkasetter, boaseringar, stuckaturer, vackra fönsternischer, blyglasfönster, dubbeldörrar, parkettgolv, öppen spis m.m.

OV: Bed & Breakfast med två stora rum för uthyrning med egen karaktär där stor vikt lagts vid fastighetens historia. Rummen har egna helkaklade badrum. Bägge rummen har utgång till en storslagen terrass i norr om 33 kvm med utsikt mot  naturområdet Läderbackarna. Det finns även en mindre balkong vid den västra gaveln samt en större balkong mot trädgårdssidan.

Våningsplanet omfattar även ett allrum med  murad öppen spis och ett gemensamt kök med utgång till balkong samt ett rum som nyttjas som kontor. Separat wc. Även detta våningsplan präglas av fastighetens ursprungliga atmosfär. Nämnas kan spegeldörrar, vackra fönsternischer, fiskbensparkett m.m.

VIND: En nyinredd lägenhet om 106 kvm fördelat på 3 r.o.k. med allrum och stort kök i öppen planlösning kan idag nås via det separata trapphuset. Takkupa, balkong åt öster samt vindsfönster. Tvättstuga samt badrum med golvvärme, våtrumstapet och våtrumsmatta. Lägenheten som aldrig har varit bebodd har golv som liknar ekplank av typ "vinylklick" (extra slitstarkt). 

Det finns en trappa upp till det övre vindsplanet som idag är oinrett men vars takhöjd är tillräcklig för ev. framtida inredning.

Källare: Nås via  "kökstrappan" eller utifrån via ena gaveln. Bra takhöjd. Flera förrådsutrymmen, tvättstuga samt pannrum. Delvis krypgrund.

Annex:

Annexet är uppfört samtida med huvudbyggnaden som garage och personalbostad. Numera är den delvis ombyggd och tanken har varit att där skall kunna bedrivas verksamhet i denna byggnad som idag nyttjas som förråd. Indragen el och VA.

Byggnaden är uppförd i 1,5 plan med sadeltak. Ovanvåning kan inredas. Grundläggning med betong/tegel, golv av betong samt stomme av tegel och trä. Fasad med puts. Tvåglasfönster. Taklag av trä samt taktäckning med tegel.  Uppvärmning via el. Byggnaden har indragen VA.

Övrigt:

I rummen finns flera inramade historiska fotografier med förklarande text om flera av fastighetens tidigare ägare och deras familjemedlemmar, anställda pigor m.m. Det finns även fotografier om verksamheten som bedrevs i intilliggande grannfastighet Klippans Läderfabrik. Det är ett unik bildmaterial, mestadels mer än 100 år gammalt och företrädesvis från fotograf Axel Blomgrens arkiv. 

Det finns en separat utvändig trappa för utrymningsändamål från ovanvåningens balkong.

Huvudbyggnaden har både inbrotts- och brandlarm.

Ytor:

Huvudbyggnaden: Enligt taxeringen uppgår den sammanlagda lokalytan till 240 kvm. Den taxerad lokalytan är enligt säljaren felaktig. Enligt fastighetsägaren är ytorna fördelade enl. följande:

BV: Ca 220 kvm, restaurang, matsalar m.m.

OV: Ca 164 kvm, hotellrum m.m.

VIND: Ca 106 kvm, lägenhet 

Annex: Ca 54 kvm

Därutöver finns biytor på oinredd vind ovanför lägenheten samt källare om ca 50 kvm. Någon kontrollmätning av ytor har ej genomförts av nuvarande ägare. 

Verksamheten:

I begäret pris ingår samtliga inventarier i fastigheten inklusive utrustning som ingår i restaurangdelen. En förteckning över inventarier, maskiner  och annan utrustning kan översändas på begäran.  

Norrehus hemsida; www.norrehus.se

Anm. Verksamheten har bedrivits i begränsad omfattning under 2020. 

Visning:

V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Överlåtelsen kommer att äga rum som en fastighetsaffär.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en teknisk besiktning av fastigheten.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468