Tio nya lägenheter
Strängnäs
Bostadsfastighet
Adress:
Dalkarlsvägen 3
Pris:
25 000 000 kr
Hyresintäkt:
1 298 378 kr/år
Bruttoarea:
809 Kvm

Nybyggd flerbostadsfastighet i Stallarholmen

Mycket trevlig flerbostadsfastighet som ligger vackert belägen i Stallarholmen, utanför Mariefred. Byggnad uppförd 2019 med tio lägenheter, samtliga tre rum och kök. Uppvärmning med hjälp av solceller ger extremt låga driftskostnader.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten ligger vackert och centralt belägen i Stallarholmen med viss utsikt över Mälaren. På fastigheten har uppförts en ny byggnad som rymmer tio lägenheter. Lägenheterna är samtliga tre rum och kök. På fastigheten låg tidigare Stallarholmens brandstation och det finns fortfarande spår kvar från den tiden. Kvar finns en del av brandstationen och dess slangtorn, här ligger fastighetens elfte bostad. 

Bygglov för ytterligare två lägenheter finns på fastigheten. Nuvarande ägare har för avsikt att bygga klart dessa i år. 

Planlösning

Byggnaderna består av elva lägenheter om tre rum och kök. Samtliga lägenheter utgör egen brandcell. Den nya byggnaden är i två plan och suterräng. I källaren finns gemensamhetslokal, tvätt stuga och teknikrum. Bygglov finns för balkonger.  

Det finns ett komplett solcellsystem med 105 st solpaneler på taket och tillhörande utrustning för att sälja el åter till nätet. Det är två typkoder på fastigheten både hyreshus kod 320 och Småhusenhet bebyggd kod 220. 

Uppvärmning sker via luft/vatten värmepump och solceller som genererar el. Två ackumulatortankar finns om 500 L vardera. System har visat sig ge extremt låga el och uppvärmningskostnader. Fastigheten förbrukar endast cirka 5 000 kwh netto per år. Uppvärmning sker genom vattenburen värme till radiatorer, i badrummen finns eluppvärmda golv. 

Vidare finns, i separat byggnad, en lägenhet om cirka 100 kvm. 

Omgivning/Natur

Stallarholmen ligger vid Mälaren och är delvis beläget på fastlandet och delvis på Selaön som är Sveriges största insjö-ö. Ön och fastlandet binds samman genom en bro som kom till i mitten av 1900-talet.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Indikativt bud tas löpande emot. Eventuellt LOI och due dilligence startar enligt överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas när parterna är överens.
Tillträde senast: Enligt överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Joakim Winthergard
Joakim Winthergard Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare joakim.winthergard@bjurfors.se
070-667 89 84