Örjaleden
Landskrona
Industri/Verkstad
Adress:
Örjaleden 7
Bruttoarea:
6 075 kvm
Markareal:
30000 kvm

Nybyggd industrifastighet av högsta kvalitet intill E6/E4.

Nybyggd industrifastighet på mycket bra läge i Landskrona. Fastigheten har livsmedelsklassning och är mycket påkostad.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten har en tomtyta på 30 000 kvm och är helt inhägnad med fjärrstyrd grind. Stor del asfalterad yta med gott om parkeringsmöjligheter.

Byggnaden är ca 6 075 kvm och består av produktions, lager och kontorsytor. Allt är byggt med hög kvalitet och anpassat för livsmedelsproduktion. Här finns också möjlighet att bygga mer på tomten.

Mot framsidan finns kontor om ca 920 kvm i tre plan samt en del anpassat för lab. Det översta planet med 6 meters takhöjd ännu inte är inrett. Här finns gott om kontorsrum, mötesrum och personalutrymmen med två fullt utrustade omklädningsrum. Hiss och trapp mellan våningsplanen. 

Produktions och lager hallar med takhöjd på 13 meter samt en in och utlastningsdocka för 5 lastbilar. 

En traverser på 6,3 ton och en på 5 ton. Betongplatta utomhus för silos på ca 600 kvm.

Ventilationsanläggningar för livsmedelshantering, brandlarm och sprinklersystem med egen tank för hela fastigheten.

Inkommande el på 4 MW.

Omgivning

Expansivt företagsområde intill E6 med många företag och närhet till Landskrona centrum. 

Kommunikationer

Nära E6/E4 och mycket bra logistikläge. 

Närservice

Preem, Max Hamburgare och Laxrökeri. Expansivt område och nära in till Landskrona centrum.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82