• Nyproducerad kontors-och lagerfastighet
  • Exteriör med asfalterad ytor samt industristängsel.
  • Kontor till vänster och lager till höger med 2st  vikportar (BxH 4,0 x4,6 meter)
  • Kontorsdel med genomgående ljust parkettgolv.
  • Entré till kontorsdel
  • Entré
  • Kontorsrum med fönster mot lagerhallen.
  • Kontorsrum
  • Personalkök
  • Toalett
Lomma
Lager/Logistik
Adress
Desideriavägen 21B
Åsatt fastighetsvärde
7 500 000 kr

För mer information kontakta

Mats Lundberg Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Kontakta mäklaren för visning

Nyproducerad kontors- och lagerfastighet i Borgeby/Bjärred.

Nyproducerad och exklusiv kontors- och lagerfastighet i Borgeby. Här finns totalt 740 kvm fördelade på 242 kvm kontor samt 498 kvm lager.

Fastighetsbeskrivning

På en friköpt tomt om 2375 kvm i Borgeby industriområde ligger denna nya och exklusiva kontors- och lagerfastighet. Här finns totalt 740 kvm fördelade på 242 kvm kontor samt 498 kvm lager. I lagerdelen finns även ett stort och bra entresolplan ovanpå kontorsdelen. Kontorsdelen innehåller 4-5 kontorsrum i varierade storlek, personalkök, 2 toaletter, duschrum, arkivrum/förråd samt teknikrum. Tomten är asfalterad (50 mm) på de ytor som inte är avsedda för grönytor. Ett 2 meter högt industristängsel med 6 meter bred grind omgärdar fastigheten.             

Planlösning

Nyproducerad kontors- och lagerbyggnad med 242 kvm kontor, 498 kvm lager samt ytterliggare 242 kvm i entresolplan. 

Kommunikationer

Borgeby tillhör Lomma kommun och gränsar till Malmö Stad, Burlövs, Staffanstorp, Kävlinge samt Lunds kommun. Från Borgebys industriområde har man direkt access till E6:an med ca.20-25 minuters bilavstånd till Malmö och Lund. Pendlingsmöjligheterna i Borgeby är också goda tack vare närheten till motorvägen och goda bussförbindelser till bland annat Lund och Malmö.       

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.