Paradfastighet på Södergatan 21
Eslöv
Bostadsfastighet
Adress:
Södergatan 21A
Pris:
37 500 000 kr
Hyresintäkt:
1 964 992 kr/år
Tomtareal:
910 Kvm

Paradfastighet i centrala Eslöv.

Paradfastighet i central Eslöv med 25 lägenheter.
Fullt uthyrd och mycket välskött.

Fastighetsbeskrivning

På centralt läge i hörnet av Södergatan och Vävaregränd ligger detta vackra tegelhus. Huset är ritat av Thure Thulin, Malmö 1905 och är ett av de så kallade Malmöhusen, här i Eslöv.

Fastigheten Smeden 5 utgöres av tomtyta om 910 kvm och inrymmer idag en boarea om ca 1837 kvm fördelat på 25 lägenheter. Byggnaden har fyra våningsplan samt vind som delvis är inredd med två vackra etagelägenheter med takterrasser och jacuzzi bad. Övriga delar disponeras som lägenhetsförråd till hyresgästerna. Stor råvind med tillhörande tornrum ger möjlighet att utveckla och bygga fler lägenheter. För att skapa bättre utrymme här så kan man flytta lägenhetsförråden till källaren. I källaren finns bl.a tvättstuga med tillhörande torkrum, elrum, separat rum med varmvattenberedare, fyra uthyra förråd samt diverse förrådsrum m.m.

Lägenheterna fördelar sig så att det finns 3 lägenheter som disponeras som 1 r.o.k. 7 lägenheter som 2 r.o.k. 14 lägenheter som 3 r.o.k, samt en 4 r.o.k. Kvm fördelar sig mellan 37 upp till 115 kvm.

Fastigheten har taxeringskod 320 (Hyreshusenhet) med värdeår 1977. Under detta år genomfördes en rad större renoveringar R.O.T och förbättringar såsom nya fönster, nya stammar, nya vattenledningar, nya elledningar. Samtliga badrum är från 2000-talet och senare, tre nya kök 2021-2022. Nytt plåt tak 1993 med bandteckning, trapphusen renoverades 2018 m.m. Idag en välskött och fullt uthyrd fastighet som löpande underhållits. 

Hyror 2023 är förhandlade och uppgår till 1.941.312 kr/år (Kallhyra) för lägenheterna samt 23.680 kr/år för lokalerna i källaren. En hyresnivå på 1.056 kr/kvm/år. Kallhyran ger driftskostnader på 331.596 kr/år som motsvarar 180kr/kvm/år. Fastigheten är privatägd sedan 2004 och säljes som en ren fastighetsförsäljning.   

     

  

Omgivning

Mycket centralt läge i direkt anslutning till stadsparken och med närhet till tågstation och Medborgarhuset.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mats Lundberg
Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11