Skillinge Varv
Simrishamn
Industri/Verkstad
Adress:
Ostermansgatan
Åsatt fastighetsvärde:
16 000 000 kr
Bruttoarea:
2 764 Kvm

Skillinge varv

Ett tillfälle att förvärva Skillinge varv och en tomt om ca 8 345 kvm i hamnen med ett unikt läge!

Fastighetsbeskrivning

Försäljningen omfattar tre fastigheter med en total tomtyta om ca 8 345 kvm i hamnen i Skillinge. 

Skillinge varv har bedrivit varvsverksamhet och båtförvaring. På fastigheterna finns en verkstadsbyggnad i Siporex från 1960 med en yta om ca 200 kvm som verkat som verkstad.

Snickeriet är byggt 1982 och är ca 290 kvm med bra takhöjd och fullt utrustat snickeri. Vidbyggt kontor med personalutrymmen om ca 80 kvm.

Stora båthallen byggdes 2016 och är ca 1 800 kvm med gjuten betongplatta Porten mäter 7 meter bred och 8 meter hög. Till balk är det 6 meter och 10 meter till nock. Ytterligare två lager ett byggt 1972 som har en yta om ca 286 kvm samt ett byggt 1960 på ca 188 kvm.

Total lokalyta är ca 2 764 km. 

Tomten delvis asfalterad och hårdgjorda ytor.

Det finns också ett arrende avtal för delar av hamnplanen slipern med Simrishamns Kommun. 

Omgivning

Med havet som granne och utsikt till Bornholm i pittoreska Skillinge. Naturskönt och unikt läge!

Skillinge har både småbåtshamn och fiskehamn. Skillinge är känt för sitt turistliv under sommaren. I byn finns Skillinge Teater och flera gallerier som tex Skillinge Mölla som har sina utställningar på påsken. 

Ortens huvudnäringar är numera fiske och turism. Här finns många företag, Skillinge Företagarförening har över 100 medlemsföretag inom näringar som turism, fiske och konsultverksamheter.

 

Kommunikationer

Bussförbindelser till Ystad och Simrishamn

Närservice

Matöppet, trevliga restauranger och fiskrökeri.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82