Skivarps Gästgiveri
Skurup
Hotell
Adress:
Landsvägen 32
Pris:
10 500 000 kr
Bruttoarea:
800 Kvm

Skivarps Gästgivare gård anno 1680

Ett tillfälle att förvärva Skivarps Gästgiveri med över 300 års historia, där kungar, Carl von Linné och många gäster genom åren har tillbringat tid.

Fastighetsbeskrivning

Nuvarande ägare har ägt, förvaltat och förädlat gästgivargården sedan 2003 och nu är det dags att lämna vidare stafettpinnen.

Fastigheten utgörs av ca 4 250 kvm tomt bebyggd med ca 1 400 kvm hotell och restaurangbyggnad som även inrymmer en privat bostad om ca 80 kvm och en avskild trädgård.

Större delen är byggt 1770 och därefter tillbyggt och renoverat genom åren.

 

 

Planlösning

I hotelldelen finns 15 rum fördelade på ett superior rum, sju stycken standardrum, ett familjerum med separat sovrum och fem ekonomirum. Alla i fint skick och personligt inredda, ett par helt nybyggda. Två konferensrum för 6-20 deltagare. Till hotelldelen finns också gemesam bastu och relaxrum. 

Köket är ett fullutrustat restaurangkök och kan serva den stora matsalen rymmer upp till 80 gäster och matsalen i baren kan ytterligare 50 gäster sitta. Den stora matsalen har högt till tak med takkupor och läktare 

En trappa ner finns en Vin och Tapasbar som rymmer ca 30 gäster. Vältempererad vinkällare. I källaren finns också pannrum, förråd och verkstad och kylrum. 

Privatbostaden utgör ca 80 kvm och har en helt privat trädgård.

Här finns också en butikslokal ut mot Landsvägen haft öppet under sommarhalvåret. 

En underbar trädgård med gott om servering utomhus, avkopplande bersåer. 

Omgivning/Natur

Naturskönt läge i Skivarp

Kommunikationer

Busshållplats utanför dörren. Buss till Skurup till tågstation och Ystad.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär, Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82