• Fastigheten
  • Fastigheten
  • Hall
Stockholm
Vård/Samhällsfastighet
Adress
Sjöändan 23
Åsatt fastighetsvärde
10 500 000 kr
Uthyrbar area
362 kvm

För mer information kontakta

Pernilla Sjödin Pernilla Sjödin Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare pernilla.sjodin@bjurfors.se
070-782 00 47

Kontakta mäklaren för visning

Vakant stödboende/HVB i lugnt område

Rymlig villa med skyddat läge nära Drevviken och kommunikationer.

Fastighetsbeskrivning

Stor insynsskyddad villa med härlig trädgård. Fastigheten är taxerad som specialenhet och har använts som bl.a skyddat boende för kvinnor, mottagning av ensamkommande barn samt vårdboende.

Byggnaden är anpassad och brandklassad för ovanstående ändamål. 

Entréplan

Hall med klinkergolv och målade väggar.
Rymligt kök med matplats för ca 10 personer.
Fyra sovrum (varje sovrum är en egen brandcell).
Badrum samt separat WC.

Övre plan

Gemensamhetsutrymme med öppen spis och stora fönster mot trädgården.
Fem sovrum.
Nyrenoverat badrum med klinkergolv, kaklade väggar samt dusch.

Källarplan

Hobbyrum/gemensamhetsutrymmen.
Tvättstuga med torkrum.
Bastu.
Förråd.
Separat WC.
Personalrum/sovrum med egen ingång.

ÖVRIGA UTRYMMEN

På framsidan finns ett fd garage om 32 kvm. Utrymmet är isolerat och VA-är indraget. 
På fastighetens baksida finns ett större förråd.
Hela fastigheten är i bra skick.

OVK- genomförd och godkänd 2017-09-2
Dränering av baksidan genomfördes 2017.

Omgivning/Natur

Fastigheten har ett lugnt läge på återvändsgatan. Gångavstånde till Drevviken, kommunikationer samt centrum med affärer och restauranger. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.