Flyfoto över området -
Sigtuna
Mark
Adress:
Stoxa
Åsatt fastighetsvärde:
Anbud
Bruttoarea:
1 086 799 kvm

Stor fastighet öster om Arlanda

Stort markområde som använts till evenemang av olika slag. Totalt med fastigheten och tillhörande arrende uppgår ytan till nästan 100 hektar. 5 000 parkeringsplatser och plats för för över 15 000 besökare.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten utgörs av att evenemangsområde på 64 hektar, alltså 640 000 kvm. Ägaren hade behov av ett stort område för utomhusevenemang i Stockholmsregionen, något som visade sig inte finnas. En nedlagd golfbana endast 10 minuter från Arlanda byggdes om för att uppfylla kraven på ett evenemangsområde. Mässor, event, tävlingar, konserter, festivaler, marknader och utställningar, inget evenemang är för stort för fastigheten. Genom att redan från början tänka flexibelt har ägaren skapat det utomhusområde Stockholm saknat. 

Vid köp av bolaget medföljer arrende för ca 42,5 hektar intilliggande mark som gör att den totala ytan uppgår till 100 hektar.

Byggnader

Fastigheten har 12 byggnader, före detta klubbhuset som nu är inrett som kontor. En maskinhall med kök och en uppvärmd verkstadsdel. Två stycken äldre lador, Tre grupper med manskapsbodar inredda som övernattningsrum med våningssängar, totalt 12 bodar varav en är inredd med wc och duschar. Fyra friggebodar, Ett pumphus, en carport och ett tak över utslagsplatser på driving-rangen. 

Klubbhuset är inrett med stora sociala ytor, kontor och en restaurangdel. Byggnaden är cirka 450 kvm med källare för omklädningsrum och duschar. Ladorna är oisolerade och kan användas som kallförråd.  

Omgivning/Natur

STOXA - Stockholm Outdoor Exhibition area är 100 hektar vacker mark, perfekt för stora evenemang. Sex kilometer från Arlanda, grönt, flexibelt och med näst intill obegränsade aktivitetsytor.

Monterslinga eller provkörning? På fastigheten finns nio meter breda, sex km långa, grusvägar uppfyller många krav från utställare. I princip allt går att ordna på fantastiska STOXA! För att underlätta för alla typer av evenemang finns tillgång till el, vatten och avlopp på området. STOXA har stora parkeringsytor möjlighet till camping. 

Kommunikationer

E4 från Stockholm:
Trafikplats Arlanda, kör väg 273 mot Almunge, Norrtälje. Vid T-korsning Trosta sväng vänster. Efter 2 km följ skyltning höger och fortsätt 4 km till STOXA.

E4 från Uppsala:
Trafikplats Knivsta, väg 77 mot Norrtälje, kör väg 273 mot Arlanda. Efter 9 km följ skyltning vänster och fortsätt 4 km till STOXA.

Från Norrtälje:
Väg 77 mot Uppsala, kör väg 273 mot Arlanda. Efter 9 km följ skyltning vänster och fortsätt 4 km till STOXA.

E18 från Enköping:
Trafikplats Stäket, väg 267 mot Arlanda, kör väg 273 mot Almunge, Norrtälje. Vid T-korsning Trosta sväng vänster. Efter 2 km följ skyltning höger och fortsätt 4 km till STOXA.

För er som använder gps eller skriver ut vägbeskrivning från hitta.se ange: Sursta 522.

GPS koordinater: Lat N 59° 40’ 55.1” Long E 18° 06’ 04.1”

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Indikativt bud tas löpande emot. Eventuellt LOI och due dilligence startar enligt överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas när parterna är överens.
Tillträde senast: Enligt överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Carl-Henrik Ageman
Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52