Landskrona
Butik/Handelsfastighet
Adress
Gamla Kyrkogatan 21
Pris
2 000 000 kr

För mer information kontakta

Michael Henriksson Michael Henriksson Reg. Fastighetsmäklare, Transaktionsrådgivare michael.henriksson@bjurfors.se
070-818 82 51

Kontakta mäklaren för visning

Stor lokal-/butiksfastighet med fina utvecklingsmöjligheter

Gamla, fina anrika Björnes Magasin/Galleri Björne ska nu för första gången sen mitten på 80-talet säljas.

Fastighetsbeskrivning

Gamla, fina anrika Björnes Magasin/Galleri Björne ska nu för första gången sen mitten på 80-talet säljas. Byggnaden som i princip blivit en institution i Landskrona med omnejd tack vare Landskronakonstnären Kennet Björne. Läget är kanon, mitt i centrum, och fastigheten kan med lite kreativitet få breda användningsområden. Vacker teglad fasad, välvda fönsterpartier, stora öppna ytor på två plan och framförallt, stor friköpt tomt mitt i stan. Byggnaden kommer vara tomställd på tillträdesdagen.

Kommunikationer

Gångavstånd till busshållsplats, motorväg nås på knappt 10 minuter.

Närservice

Gångavstånd till restauranger, detaljhandel, livsmedelsbutiker m.m.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av köpeskilling erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt eller överenskomelse. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en teknisk undersökning av fastigheten.

Tidplan

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Taxeringsvärde

Hyreshusenhet, lokaler (325)
Byggnad, värde: 237 000 kr
Mark, värde: 716 000 kr
Summavärde: 953 000 kr

Taxeringsår: 2016
Värdeår: 1929