• Marieholmsgatan 80
  • Fasad
  • Fasad
  • Höglager
  • Höglager
  • Kontor
  • Kontor
  • Konferensrum
  • Kök på övre plan
  • Köksutrymme på övre plan
Göteborg
Lager/Kontor
Adress
Marieholmsgatan 80
Åsatt fastighetsvärde
20 000 000 kr

För mer information kontakta

Viktor Gustafsson Viktor Gustafsson Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare viktor.gustafsson@bjurfors.se
031-761 79 81

Kontakta mäklaren för visning

För mer information kontakta

Marcus Cyrillus Marcus Cyrillus Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare marcus.cyrillus@bjurfors.se
031-733 20 29

Kontakta mäklaren för visning

Stora möjligheter i helt tomställd fastighet!

Stora möjligheter i helt tomställd fastighet endast 6,5 kilometer från Göteborg C.
Bra läge utmed älven, 46 m egen kaj. Skyltläge utmed E45:an. Tomträtt.

Fastighetsbeskrivning

Lagerarea, varm ca 2325 kvm.
Kontorsarea ca 440 kvm.
Lokalarea ca 335 kvm.
Lagerarea, kall ca 100 kvm.

Omgivning/Natur

Fastigheten är belägen utmed älven och i nära anslutning till grönområden.

Närservice

I området finns mataffären Willys och flertalet lunchrestauranger. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.