• Entréer från vinterträdgården
  • Besöksentré
  • Vackert beläget
Sollefteå
Bostadsfastighet
Adress
Gamla Brovägen 4
Pris
750 000 kr
Uthyrbar area
1 255 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
1 350 658 kr/år

För mer information kontakta

Joakim Winthergard Joakim Winthergard Ombildningskonsult - Transaktionsrådgivare joakim.winthergard@bjurfors.se
070-667 89 84

Kontakta mäklaren för visning

Tolv uthyrda lägenheter, korttidskontrakt

Välvårdad fastighet med många möjligheter. F d servicehus för äldreboende. Vackert läge intill älven i centrala Helgum, ca två och en halv mil väster om Sollefteå. Fastigheten har tolv lägenheter samt lokaler, vinterträdgård, storkök, matsal mm. Plan tomt med parkeringsytor, tolv platser med sex mv-stolpar. Fin utemiljö med grillplats, flaggstång mm.

Fastighetsbeskrivning

Helgums före detta servicehus med tolv lägenheter om 588 kvm + lokaler om 667 kvm. Välskött fastighet med många möjligheter. 

Lägenheterna har följande material och utrustning:
Hall med linoleummatta och ljus tapet. Klädkammare. Badrum med ljus våtmatta och ljus, målad väv. WC, tvättställ och duschplats. Vardagsrum med ekparkett, ljus tapet. Utgång till egen uteplats. Sovrum med linoleummatta och ljus tapet. En garderob. Kök med linoleummatta och ljus tapet. Vita, släta köksluckor. Kyl/frys, spis och fläkt. Tre högskåp. 

Lokaldelen inrymmer vinterträdgård/ljusgård, storkök, matsal, kontor mm.

Samtliga utrymmen är i bra bruksskick.

Hela fastigheten är uthyrd tillsvidare till en hyresgäst. 

Omgivning/Natur

Helgum är en småort i Sollefteå kommun, vid Helgumssjön och stambanan genom övre Norrland. Orten ligger ca 10 km sydost om Helgums kyrka och ca 10 km sydväst om Långsele.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.