Fasad mot norr
Stockholm
Lager/Kontor
Adress:
Harpsundsvägen 152
Åsatt fastighetsvärde:
17 000 000 kr
Hyresintäkt:
1 227 000 kr/år
Bruttoarea:
871 Kvm

Tomställd fastighet i Högdalens industriområde

Tillfälle att förvärva tomställd fastighet i Högdalens industriområde. Fastigheten har en byggnad i två plan. I bottenplanet finns reception, exklusivt konferensrum, teknikrum, personalutrymmen och lager. På övre planet finns väldigt fina kontor med stora sociala ytor.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är lokaliserad längs Harpsundsvägen i Högdalens industriområde. Högdalens industriområde är ett industriområde beläget i sydöstra delen av stadsdelen Högdalen i södra Stockholm. Området började anläggas i slutet av 1950-talet och stod färdig i mitten av 1970-talet. Sedan dess har många nya byggnader och verksamheter tillkommit.

Planlösning

Byggnaden är i två plan med partiell lågdel mot Harpsundsvägen. Nedre plan har en port för av och pålastning. I övrigt består nedre plan av reception, stort exklusivt konferensrum samt lager och teknikrum. Konstruktionen medför fri disposition av planet. 

Övre plan består av kontorsrum på vardera sida och i mitten finns stora sociala ytor. Vidare finns personalkök och ventilationsutrymmen.   

Fastigheten säljs utan hyresgäst med flexibelt tillträde. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Indikativt bud tas löpande emot. Eventuellt LOI och due dilligence startar enligt överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas när parterna är överens.
Tillträde senast: Enligt överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Hampus Tapper
Hampus Tapper Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare hampus.tapper@bjurfors.se
070-782 00 86