• Fasad mot söder
  • Sett från väg 106
  • Avskilt under entrésol
Svalöv
Industri/Verkstad
Adress
Postmannagatan 5
Pris
1 100 000 kr

För mer information kontakta

Torbjörn Persson Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81

Kontakta mäklaren för visning

Tomställd verkstadshall med skyltläge

Tomställd verkstadsfastighet på 300 kvm från år 1988 med skyltläge mot väg 106/Harjagersvägen.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten ligger på mycket centralt läge i Svalöv längs väg 106 Harjagersvägen. Infarten sker via en galvaniserad grind från Postmannagatan. Tomten är stor och borde kunna bebyggas mer.

På den grusade tomten står en plåtbyggnad från år 1988 med de ungefärliga måtten 15 x 20 m dvs ca 300 kvm. Konstruktionen är stålstomme som klätts med plåt. Grundmuren är av betong och på golvet ligger betongsten. Väggarna är isolerade med ca 100 mm isolering. Yttertaket består av papp. Det finns två portar på ca 4x4 m som placerats mitt emot varandra så det går att köra rakt igenom byggnaden. Fasaden skulle se trevligare ut om den tvättades på norrsidan där det växer alger.

Inuti byggnaden finns längs ena långsidan en ett entrésolplan på ca 10 x 5 m som klätts in på bottenplan till ett avskilt rum. Resten av byggande är öppen planlösning. Längs långsidan finns en travers för 2 ton. Det finns 25 A ström indraget i byggnaden. Det saknas fungerade uppvärmningssystem. Det har finns en luft/luftvärmepump men den är ur funktion. Vatten och avlopp är ej indraget.

På tomten står även en bod klädd med plåt. I denna finns ett mindre kök med vask, wc samt ett litet rum. Hela boden är fukt och mögelskadad. VA är ej inkopplat.

Omgivning/Natur

Området består av blandad bebyggelse av villor, lättare industribyggnader och på andra sidan gatan flerbostadshus och pizzeria.

Kommunikationer

Fastigheten är mycket lätt att nå med bil och lastbil. Precis utanför på tomten finns även busshållplats.

Närservice

Det är gångavstånd till hela Svalövs utbud av affärer, caféer, lunchrestauranger mm.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten  överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra tekniskbesiktning av fastigheten.