I korsningen Väg 13 och Ringsjövägen
Hörby
Mark
Adress:
Ringsjövägen 46
Pris:
1 750 000 kr
Tomtareal:
5 705 Kvm

Tomt för handel sidan om Coop och ICA

Obebyggd tomt för handel med bästa skyltläge i korsningen Väg 13 och Ringsjövägen i ca 500 m från Gamla Torg i västra delen av Hörby.

Fastighetsbeskrivning

Tomten på 5 705 kvm ligger precis vid rondellen i korsningen av väg 13 och Ringsjövägen med ca 500 m till både södra infarten från E22 vid Norrehe och Gamla Torg i centrala Hörby.

På fastigheten intill ligger Coop och på andra sidan vägen ligger ICA. Skyltläget är därför mycket bra.

Detaljplanen anger handel. Ungefär 2 200 kvm får bebyggas med en maximal byggnadshöjd om ca 10 m.

Omgivning

Tomten ligger i ett område för handel. Norr om fastigheten ligger ett villa område.

Hörby är en tätort och centralort i Hörby kommun i Skåne län. Hörby ligger längs med E22:s sträckning ungefär 35 kilometer nordöst om Lund och 44 kilometer sydväst om Kristianstad. Den ligger nära Östra Ringsjön och ungefär 12 kilometer sydost om Höör. I kommunen bor ca 16 000 invånare och i tätorten ca 7 000.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Ansvarig Mäklare

Torbjörn Persson
Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81