• Vy över fastigheterna och arrendet
  • Tomtgränser
  • Vy Järnringen 9
  • Fasad
  • Översikt
  • Översikt arrende
  • Översikt arrende
  • Översikt arrende
  • Lager
  • Lager
Partille
Industri/Verkstad
Adress
Järnringen 9 och 11
Åsatt fastighetsvärde
15 000 000 kr
Tomtarea
5 824 Kvm
Tomtarea
4 100 Kvm

För mer information kontakta

Viktor Gustafsson Viktor Gustafsson Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare viktor.gustafsson@bjurfors.se
031-761 79 81

Kontakta mäklaren för visning

Två fastigheter och en arrendetomt

Möjlighet att förvärva två byggnader på friköpta tomter och en tillhörande arrendetomt centralt i Partille industriområde.

Fastighetsbeskrivning

Total byggnadsarea ca 1 605 kvm, varav lager ca 1 250 kvm, lokal ca 250 kvm och kontor ca 105 kvm. Total tomtarea om 9 924 kvm varav friköpt om 5 824  kvm.

Omgivning/Natur

Fastigheten är beläget i ett industriområde, närliggande bebyggelser utgörs främst av bilverkstäder och industrifastigheter. Närhet till Allum köpcentrum med mängder av olika affärer såsom Kicks, Apoteket, Ica maxi m.m.

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer med buss och tåg finns inom promenadavstånd.

Avstånd till Partille C med bil 1,5 km tar ca 3 min, allmän kommunikation från 16 min. Till Göteborg C ca 9,9 km tar ca 12 min, med buss/tåg från 20 min.

Närservice

Finns några caféer i närheten samt en mataffär, större utbud finns i Partilles köpcentrum Allum med flera lunchrestauranger och cafeér. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.