• Lomma Önnerup 1:8 och 1:20
  • Önnerup 1:8
Lomma
Bostadsfastighet
Adress
S.Västkustv51A-C, Tolvev 2C-E
Pris
25 000 000 kr
Tomtarea
2 045 Kvm
Tomtarea
9 634 Kvm

För mer information kontakta

Mats Lundberg Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Kontakta mäklaren för visning

Två fastigheter på unikt läge i Bjärred

Tillfälle att förvärva två fastigheter Önnerup 1:8 samt Önnerup 1:20 på ett av Bjärreds absolut bästa läge. Fastigheterna innehåller idag 9 lägenheter fördelat på ca. 800 kvm.

Fastighetsbeskrivning

  

Tillfälle att förvärva två fastigheter Önnerup 1:8 samt Önnerup 1:20 på ett av Bjärreds absolut bästa läge.

Önnerup 1:8 med byggår 2012 innehåller i dag 6 lägenheter om totalt  ca. 515 kvm samt en mindre vaktmästarbostad. Taxerad tomtareal om 9 634 kvm.

Önnerup 1:20 är byggd 1902 och innehåller idag 3 lägenheter om totalt  ca. 284 kvm. Här finns ytterligare ca. 45 kvm som idag innehåller bar, förråd och extra hobby/sovrum som  kan anslutas till lägenheten alt. utvecklas till t.ex. 2 studentlägenheter. Taxerad tomtareal om  2 045 kvm.

 

Omgivning/Natur

Bjärred är en tätort vid Lommabukten i Lomma kommun i Skåne, drygt tio kilometer väster om Lund och cirka fem kilometer norr om Lomma. I Bjärred bor ungefär 45 % av Lomma kommuns befolkning.

Strax öster om Bjärred går motorvägen E6/E20.

Orten växte fram som badort till Lund under de sista åren av 1800-talet. År 1899 påbörjades bygget av den elva kilometer långa järnvägen mellan Lund och Bjärred. Den öppnades för trafik den 27 juli 1901 och trafikerades av ånglok. Järnvägen elektrifierades 1916. Linjen blev aldrig någon vinstgivande affär, och den lades ner den 15 juni 1939, varefter spåret revs upp 1940. Kvar finns idag stationshuset i Bjärred, som i dag används som café och ungdomshus.

Utöver Saltsjöbadens hotell och restaurang så stod 1km söderut Strandgårdens Café & Pensionat färdigt i år 1902 (Önnerup 1:20). Restaurangverksamheten på Strandgården lades ner på 1950-talet och det som finns kvar från den tiden är en liten bar och några möbler.

Vid Bjärreds tidigare centrum, där Lundavägen möter Västkustvägen (gamla riksvägen mellan Malmö och Göteborg), ligger Medborgarhuset i Bjärred.

Tätorten kan delas in i fyra områden: Löddesnäs (i nordväst), Borgeby (i norr), Bjärehov i ortens centrala del, samt i söder Gamla Bjärred och Haboljung.  

Tätorten har en långgrund strand mot Öresund och en 574 meter lång badbrygga, en av Sveriges längsta badbryggor och Skånes längsta. Under 2004 uppfördes ett kallbadhus längst ute på bryggan. Där finns i dag också en restaurang. I närheten finns Saltsjöbadens kiosk (av lokalbefolkningen kallad "Sommarkiosken" eller "Glasskiosken")

Bjärred har i dag en prägel av välbärgad förort.

Renoveringar

Renoveringar i Bjärred 2011-2021

2011-2012 byggnation av 2 huskroppar sammanbyggda med garage & portik på fastigheten Önnerup 1:8, dvs lägenheterna med nummer 1-7 (Tolvevägen 2C, D, E). 

2016 Ljudisolering av innertak underifrån i lgh 1,2,3 (Tolvevägen 2C, D). 

2018 Omfattande invändig renovering av Södra Västkustvägen 51 A och B (Lgh nr 8 & 9). Ny jordvärmepump i källaren (under lgh nr 8) 

2019 Delning av bostad till 2 separata lägenheter, lgh nr 5 & 6 (Tolvevägen 2E). 

2020 Extra vv-beredare installerade i varmluftsgrunderna för att ge snabbare varmvatten till lägenhet nr 4 & 6 ( ovanvåningarna). Diverse utvändigt underhåll, bl.a. putsning & målning av del av fasader på Önnerup 1:20 (Södra Västkustvägen 51). Ytterligare ljudisolering underifrån av sovrummen i lgh 1,2 & 3 samt sovrum, hall mm i lgh nr 5. 

2121 Renovering av ovanvåningen på Tolvevägen 2E (lgh nr 6); dvs ljudisolering av golv ovanifrån, renovering av kök & nya golv, dörrar & oljefyllda element. Ny ventilationsanläggning för ovanvåningen. Ny luftvärmepump vid västra fasaden för uppvärmning av varmlufts grund under lägenhet nummer 5 (Tolvevägen 2E). Ny 300 liters varmvattenberedare i garaget till lgh nr 1-4 (Tolvevägen 2C, D  norra huskroppen).Helrenoverad jord värmepump (ny kylmodul mm) i teknikrummet (mellan lägenhet nummer 5 & 7). Invändig renovering av ovanvåningen på södra Västkustvägen 51 C (lgh nr 10); dvs ommålat, renoverat kök & nya golv, dörrar & oljefyllda element. Ny tvättmaskin till den gemensamma tvättstugan. Målning av gavelfasad på Tolvevägen 2E (mot havet).

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. 

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.