Ystad
Bostadsfastighet
Adress:
Hejdeg 45 o Stora Västerg 37
Åsatt fastighetsvärde:
17 000 000 kr
Hyresintäkt:
941 904 kr/år
Bruttoarea:
794 Kvm

Två hyresfastigheter i Ystad.

Välkommen till dessa välskötta och fullt uthyra hyresfastigheter i central Ystad. Fastigheterna innehåller totalt 790 kvm fördelade på 14 lägenheter och 2 lokaler.

Fastighetsbeskrivning

2 st fullt uthyrda och välskötta hyresfastigheter i Ystad.

På Hejdegatan 45 ligger den första fastigheten som innehåller ca.271 kvm fördelade på 5 lägenheter. 3 av lägenheterna finns i en separat byggnad med ingång mot Hejdegatan och 2 lägenheter är som radhus mot Tobaksgatan. Med en gemensam och lummig innergård med tvättstuga mellan byggnaderna. Fastigheten är byggd ca.1920 och totalrenoverades 1991. Sedan dess har fastigheten haft mindre underhåll med bl.a renovering av källare 2000 och 2018. Två av lägenheterna har modernare kök som hyresgästerna bekostat. Friköpt tomt om 268 kvm. 

Den andra fastighet är belägen på Stora Västergatan 37, här finns totalt ca.519 kvm som fördelar sig på 9 lägenheter (449 kvm) samt 2 lokaler (70kvm). Fastigheten är byggd ca 1890, men det finns äldre delar. Fastigheten är i gott skick och för 10-15 år sedan renoverades hela taket, förutom eterniten på trapphus-kroppen. Fasaden målades om för ca 7 år sedan och trapphuset för 1 år sedan. I övrigt är det mesta i fastigheten från 90-00-talet. Friköpt tomt om 464 kvm.

Gemensamt för båda fastigheterna är att hyran sätts via förhandlingsordning med hyresgästföreningen och ingen bruksvärdering har skett på ca.15 år.           

Övrigt

Ixidor Nils Södra 6 AB skattemässigt restvärde 2.533 940 kr 

Ixidor Xestre i AB skattemässigt restvärde 4.222.180 kr. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mats Lundberg
Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Biträdande Mäklare

Torbjörn Persson
Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81