Svedala
Lager/Kontor
Adress
Länsmansvägen 2
Åsatt fastighetsvärde
7 000 000 kr

För mer information kontakta

Mats Lundberg Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Kontakta mäklaren för visning

Uthyrd garage och uppställningsfastighet

På Länsmansvägen 2 i Svedala ligger denna friköpta industritomt (426) om 6 233 kvm

Fastighetsbeskrivning

På Länsmansvägen 2 i Svedala ligger denna friköpta industritomt (426) om 6 233 kvm. Lokalerna samt uppställningsytorna är uthyrda med undantag av kontorsbyggnaden om ca. 60 kvm med tillhörande toalett och fikarum/kök som vid en försäljning kommer att vara vakant, lokalyta till garage om ca 300 kvm samt lokal bodar ca 35 kvm. Totala hyresintäkt 712.691 kr/år ex. moms samt de totala driftskostnaderna uppgår till 33.777 kr/år. Hyresgästerna betalar för egen elförbrukning. Energideklaration samt OVK är utförd och godkänd 2017 och 2018.            

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten .Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i bolaget som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.    

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. 

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.