Flygbild med Bullandö Marina i blickfånget
Värmdö
Bostadsfastighet
Adress:
Älvsalavägen 1
Åsatt fastighetsvärde:
Kontakta mäklaren
Bruttoarea:
1 502 Kvm

Utvecklingsfastighet Värmdö

Naturnära fastighet belägen i vackra Älvsala, intill Bullandö Marina, Värmdö. Byggnader om 1 500 kvm. Planer finns för byggnation av förslagsvis 12 radhus/lägenheter.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är för närvarande taxerad som vårdenhet (befriad från fastighetsskatt), då det nyligen bedrivits HVB-verksamhet på platsen. För tillfället nyttjas fastigheten av olika företag som hyr lokaler i byggnaderna.

För området finns ett pågående planarbete hos Värmdö Kommun. Planområdet, bestående av ca 850 fastigheter, ingår i ett för Värmdö Kommun prioriterat förändringsområde (PFO).  Syftet är att möjliggöra ytterligare permanentboende i området, med utbyggt kommunalt VA, utökade byggrätter, etc. Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd och beräknas antas under första halvåret 2022. Se bifogad planbeskrivning med aktuell fastighets specifika förutsättningar beskrivna på sid 32.

Planlösning

Fastigheten nås via grusbelagd uppfart från Älvsalavägen. Parkering på grusad gårdsplan för ett 20-tal fordon.

Tomten är mestadels plan med planteringar, gräsytor, parkering och uppställning.

Huvudentré till byggnaden från parkeringen, fler entréer finns.

Fastighetens består av två sammanbyggda ladugårdsliknande huskroppar/flyglar. Den totala arean uppgår till ca 1 500 kvm. Byggnaderna är placerade med nivåskillnad, där höger flygels nedervåning är i nivå med vänster flygels övervåning.

Vänster flygelbyggnad utgörs av en stor oinredd yta med sällskapsutrymmen samt ett antal rum/lägenheter och ett antal wc/badrum. Nedre plan inredd för bl.a. gym, dusch och förråd.

Anslutningsdelen mellan flyglarna inredd med enklare kök, stort sällskapsutrymme, ett antal wc samt ett antal rum/lägenheter.

Höger flygelbyggnad har tidigare nyttjats som privatbostad och är på undervåningen vackert inredd med lägenheter/rum, wc, stor separat entré, stor matsal och stort kök. Dubbeltrappa till övervåningen som har härlig takhöjd och rymd med större sällskapsutrymme, och flera lägenheter/rum, badrum och wc.

 

Omgivning/Natur

Ca 1 kilometer till Bullandö Marina med bl.a. restaurang, butiker, café och padel.
Ca 10 km till Hemmesta C.
Ca 14 km till Mölnvik.
Ca 39 km till Stockholm C.

Kommunikationer

SL-buss trafikerar Bullandövägen, med hållplats ca 300 meter från fastigheten.

Övrigt

Nuvarande ägare har i samråd med kommunen drivit planer för framtida byggnation. Planerna består i att riva och återuppföra byggnader för permanentboende med en BOA om närmare 1 500 kvm. Se bif. planer och ritningar.
Antalet möjliga lägenheter bedöms vara ca 20 st och är bl.a. beroende av parkeringslösning. Förslag finns framtaget  på byggnation av 12 radhus/lägenheter.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, inlämnande av indikativt bud, DD, tecknande av avtal samt tillträde sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Gustav Sandström
Gustav Sandström Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare gustav.sandstrom@bjurfors.se
070-782 00 90