• Villavägen 39-2
  • Villavägen 39-5
  • Villavägen 39-4
Uppsala
Bostadsfastighet
Adress
Villavägen 39
Åsatt fastighetsvärde
20 500 000 kr
Uthyrbar area
521 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
1 263 000 kr/år

För mer information kontakta

Carl-Henrik Ageman Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52

Kontakta mäklaren för visning

Vakant hyresfastighet - blivande brf-projekt

Hyresfastighet med goda möjligheter för konvertering till bostadsrätter.
Lugnt och attraktivt läge i populära Kåbo.
I dagsläget finns det 8 lägenheter varav två är uthyrda. God utvecklingspotential till ytterligare 4 lägenheter i källarplan.

Fastighetsbeskrivning

Totalrenoverad fastighet med attraktivt läge i populära Kåbo, ca 1.5 km från centrala Uppsala.

Fastigheten är uppförd 1947 och är i två plan samt inredd källare. Under 2013-2014 genomfördes en totalrenovering av fastigheten inkluderande bl.a stambyte, ny fasad, ny takbeklädnad och nya 3-glas isolerfönster.

Byggnaden innehåller idag 8 bostäder med en bostadsyta om 412 kvm varav två är uthyrda, de resterande lägenheterna är uthyrda med korttidskontrakt.

I källarplanet finns det goda möjligheter att tillskapa ytterligare fyra lägenheter med en bostadsyta om cirka 139 kvm, se bifogad ritning.

Lägenheterna, som ligger på plan 1-2, håller en hög standard. Vid stambytet 2013-14 renoverades alla badrum och kök.

Köken är renoverade med rostfri kyl/frys, inbyggd diskmaskin, spis med keramikhäll, rostfri inbyggd mikro och ugn samt bänkskivor i laminat. Badrummen har renoverats med vitkaklade väggar och grått klinkergolv samt nya handfat, blandare, wc och duschhörna. Golv i sovrummen utgörs av ekparkett. Fyra av lägenheterna har balkonger som vetter mot innergården.

Fastigheten har idag en hyresintäkt om cirka 705 180 kr/år, vilket motsvarar hyra/kvm om cirka 1 700 kr. Vid tillskapandet av ytterligare 4 lägenheter och cirka 139 kvm uppskattas hyresintäkten totalt uppgå till cirka 1 020 000 kr/år. 

Offert finns framtagen för tillskapandet av de fyra nya lägenheterna i källarplanet. Kostnaden uppskattas till cirka 1 900 000 kr + moms. 

 

 

Omgivning/Natur

Fastigheten har ett attraktivt läge i Kåbo, som är ett av Uppsalas mest attraktiva bostadsområden. Området består övervägande av villor och flerfamiljshus, i den högre prisklassen. 

I området finns all närservice, Uppsala Akademiska sjukhus, förskola samt skola. 

Kommunikationerna är goda. Till Uppsala centralstation tar det med buss ca 7 minuter och till fots ca 20 minuter.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Skattemässigt restvärde uppgår till ca 13 300 000 kr.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.