• Fastigheten
  • Garage i fastigheten
  • Entré
Huddinge
Kontorsfastighet
Adress
Stambanevägen 111
Åsatt fastighetsvärde
11 000 000 kr
Uthyrbar area
460 kvm

För mer information kontakta

Carl-Henrik Ageman Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52

Kontakta mäklaren för visning

För mer information kontakta

Pernilla Sjödin Pernilla Sjödin Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare pernilla.sjodin@bjurfors.se
070-782 00 47

Kontakta mäklaren för visning

Vakant kontorsfastighet - Stuvsta

Vakant kontorsfastighet med bra läge nära Stuvsta Station. I byggnaden finns även en vakant vindslägenhet om cirka 87 kvm.

Fastighetsbeskrivning

Byggnad om cirka 460 kvm fördelat på 87 kvm bostad (högst upp) samt 373 kvm lokalyta. Därutöver finns cirka 75 kvm i garageytor fördelat på 35 kvm fristående garage samt cirka 40 kvm beläget i fastigheten. 

De två nedersta våningsplanen är idag kontorsytor med gemensamsytor i form av dusch/bastu och köksutrymmen. 

Våningsplan 3 består av en bostad om cirka 87 kvm + biytor. Därutöver finns en stor altan. 

I byggnaden finns trapphus samt hiss som förbinder de tre våningsplanen. 

 

Omgivning/Natur

Närhet till buss, pendeltågtsstation och Stuvsta centrum.

Fastigheten ligger i ett lugnt och trevligt bostadsområde med en blandning av flerfamiljshus och privata villor.

Närservice

Kort promendad till Stuvsta Centrum med flertal butiker, restauranger samt buss och pendeltåg.

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse

Tillträde senast: Enligt överenskommelse