Centrala Ljungbyhed
Klippan
Bostadsportfölj
Adress:
Storgatan 1, 3, 7, 11
Pris:
29 500 000 kr
Hyresintäkt:
2 845 291 kr/år
Bruttoarea:
2 736 kvm
Markareal:
7877 kvm

Välskött bostadsbestånd i Ljungbyhed med 4 fastigheter.

Välskött bostadsbestånd i Ljungbyhed bra centralt beläget innehållande 4 fastigheter och 5 hyreshus med totalt 30 lägenheter och 7 lokaler.

Fastighetsbeskrivning

 

Storgatan 1 A-B, Kompaniet 8, har en tomtyta av 1 570 kvm och bebyggd med 2 ½ plans byggnad 1936. Grundlagd med källare, nytt yttertak av tegel samt putsad fasad. Delvis nya fönster. Fastigheten inrymmer 8 lägenheter från 55 till 110 kvm och totalt 541 kvm samt 2 lokaler i källarplan. Flertalet kök och badrum är renoverade. Uppvärmning med bergvärmepump från 2018 och fiber indraget 2019. Gemensam renhållningsstation med Storgatan 3.

Hyresintäkter 667 824 kr/år. Taxebundna driftskostnader 144 207 kr/år.

Storgatan 3 A-B, Kompaniet 7, har en tomtyta på 2 000 kvm och bebyggd med 2 byggnader, en från ca 1900 och en från 2008. Båda byggnaderna är grundlagda med källare och delvis nya fönster. Fastigheten inrymmer 5 lägenheter mellan 51 kvm till 102 kvm och en boyta på totalt 393 kvm samt en källarlokal på ca 80 kvm. Uppvärmning med ny bergvärmepump från 2018. Nyrenoverad balkong annexet och nytt tak på boningshus 2019. Fiber 2019.  Ny fasad annexet 2020.

Hyresintäkter 503 327 kr/år. Taxebundna driftskostnader 129 671 kr/år.

 

Storgatan 7 A-B, Kompaniet 5, har en tomtyta på 2 152 kvm och bebyggd med en 2 ½ plans byggnad 1942. Grundlagt med källare innehållande 7 lägenheter från 59 kvm till 95 kvm och en total boyta på ca 465 kvm och en Biosalong på ca 330 kvm med kallhyra samt 4 butikslokaler om ca 190 kvm. Uppvärmning sker med bergvärme från 2017 och indraget fiber.

Hyresintäkter 797 927 kr/år. Taxebundna driftskostnader 130 824 kr/år.

 

Storgatan 11 A-G, Skvadronen 5, med en tomtyta på 2 155 kvm och bebyggd med en 2 ½ plans byggnad från 1937. Grundlagt med källare, nytt yttertak 2017, tegelfasad och merparten av fönstren bytta. Fastigheten innehåller 12 lägenheter från 42 till 88 kvm och en total boyta på 717 kvm. De flesta lägenheterna har nytt kök och flertalet renoverade badrum. Uppvärmning med grundvattenvärme 2017 samt även här fiber indraget. På baksidan finns en garagelänga med 8 garage.

Hyresintäkter 890 580 kr/år. Taxebundna driftskostnader 220 051 kr/år.

 

Gemensamt för fastigheterna är att många lägenheter är fint renoverade med nya kök och badrum med tvättmaskin och torktumlare. flera lägenheter har också diskmaskin och har fräscha ytskikt. Ny belysning i gemsamma utrymmen. ILoq låssystem med enkel hantering.

Omgivning

Vacker natur intill Söderåsens nationalpark och Skäralid. 

Kommunikationer

Regional busstrafik. 

Närservice

Bra service i form av livsmedelsbutik, bygghandel lokala butiker och restauranger.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär med alla 4 fastigheterna. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheterna. 

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheterna överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheterna.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82