Exteriört
Stockholm
Bostadsfastighet
Adress:
Minnebergsvägen 3
Åsatt fastighetsvärde:
27 000 000 kr
Bruttoarea:
741 kvm
Markareal:
599 kvm

Välskött hyresfastighet i Bromma/Traneberg

I omtyckta Traneberg ligger denna välskötta bostadshyresfastighet om totalt 741 kvm fördelat på 627 kvm bostäder samt 114 kvm lokaler. Byggnaden består av 12 hyreslägenheter, varav 4 st är korttidsuthyrda till företag. Ytterligare två lägenheter kan komma att friställas.

Instruktion om försäljning

BAKGRUND
Säljaren  - Infocom Fastighets AB, org nr 556678-8591 äger 100 % av aktierna i bolaget Kvarteret Stubintråden 4 AB
Bolaget - Kvarteret Stubintråden 4 AB, orgnr 559198-3316 är tomträttsinnehavare till fastigheten Stubintråden 4 i Bromma.

Ägaren har för avsikt att avyttra Bolaget och indirekt Fastigheten. Detta kommer ske genom en försäljning av aktierna i Bolaget (Transaktionen) som äger Fastigheten (Försäljningsobjekt).

FÖRUTSÄTTNINGAR
Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

Visning sker måndagen den 27:e maj kl 15.00-16.00, vänligen kontakta fastighetsmäklaren för att anmäla er till visningen. 

Indikativt bud senast: 10:e juni kl 18.00.
Överlåtelseavtal tecknas enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.

 

Fastighetsbeskrivning

Charmig hyresfastighet i Traneberg med ursprungligt byggår 1938. Den totala uthyrningsbara ytan består av 741 kvm som är fördelat på 12 bostadslägenheter (627 kvm) samt två lokaler (114 kvm). 4 av de 12  bostadslägenheterna är korttidsuthyrda till företag. Med största sannolikhet finns det även möjlighet att friställa ytterligare två lägenheter. 

Hyresintäkten för bostäderna år 2024 är: 1 219 718:-/år.

Hyresintäkterna för lokalerna år 2024 är: 240 000:-/år.

Byggnaden är i gott skick där bland annat stambyte har genomförts i början av 2000-talet. Nya fönster och nya maskiner i tvättstugan har installerats de senaste åren/året. 

I källaren finns ett outhyrt lagerutrymme. 

Ansvarig Mäklare

Carl-Henrik Ageman
Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52