Slimminge
Skurup
Bostadsfastighet
Adress:
Slimminge 447 A-C och 446 A-C
Åsatt fastighetsvärde:
11 500 000 kr
Hyresintäkt:
653 016 kr/år
Bruttoarea:
600 Kvm

Välskött hyresfastighet utanför Skurup

Välskött hyresfastighet strax utanför Skurup. 6 radhus med uteplatser och med kallhyror.

Tre punkter

Välskött

Naturskönt

Kallhyror

Fastighetsbeskrivning

6 stycken radhus i 1 ½ plan samt en friliggande förrådsbyggnad. Husen är byggda 1991 på grundmurar av Leca och krypgrund. Stomme av trä och fasad av målad och slammad tegel. Yttertak av betongpannor och fönstren är av isolerglas. Alla lägenheter har egna el abonnemang och betalar el, värme och vatten själv. Till varje lägenhet finns en uteplats på entrésidan och en uteplats på framsidan.

Förrådsbyggnaden inrymmer lägenhetsförråd till varje lägenhet och ett miljörum.

Till varje lägenhet finns också en parkeringsplats.

Gavelpanel och vindskivor målade, tvättat och vidgjort yttertak och nya staket.

Planlösning

Lägenheterna är i stort sett likadana med entré, badrum, kök och vardagsrum på bottenvåningen och tre sovrum samt wc/dusch på andra våningen. De flesta badrummen är renoverade mellan 2017 och 2022 och många vitvaror bytta de senaste åren.. 

Omgivning/Natur

Mycket naturskönt I den idylliska kyrkbyn Slimminge vid foten av Rommeleåsen finns en omtyckt byskola och all service finns i Skurup strax intill.

Kommunikationer

Pågatåg station och regionbussar i Skurup

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mikael.ekman@bjurfors.se
073-920 66 63