• Ö Hallörsv 223
  • Växthus
  • Växthus
Vellinge
Bostadsfastighet
Adress
Östra Halörsvägen 223-24
Pris
8 500 000 kr
Uthyrbar area
8 067 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
480 000 kr/år
Tomtarea
1 000 Kvm

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Växthusanläggning

I Lilla Hammar strax utanför Höllviken finner vi denna anläggning med stora möjligheter. Mark ner till Foteviken.

Fastighetsbeskrivning

Lantbruksfastighet med två boningshus och en växthusanläggning om ca 9 700 kvm. Fastigheten har en total areal om ca 5 ha varav ca 2 ha åkermark, ca 1,2 ha betesmark och resterande ca 1,75 ha verksamhetsbyggnader. Det finns också en damm för uppsamlande av regnvatten om ca 700 kvm. 

Boningshusen och växthusen är idag uthyrda.

 

 

Planlösning

Växthus 1 är uppfört under 1970 talet och omfattar ca 1 000 kvm samt en packhall om ca 350 kvm med personalutrymmen. Betongplatta med stålstomme fasad och tak av glas och plåt.

Växthus 2 och 3 uppfördes under 1990-talet och omfattar totalt 3 000 kvm. Gjuten betongplatta med stålstomme och kanalplast. 

Växthus 4 och 5 uppfördes 2007 och är ca 1 900 kvm vardera och totalt ca 3 800 kvm i dubbelplast (Rovero) med stålstomme.

Växthus 6 uppfördes 2013 och omfattar ca 1 900 kvm, också detta med stålstomme och Rovero dubbelplast. 

Alla växthusen är sammankopplade och har rännbord, vävare och ljus och ett gemensamt bevattningssystem som återvinner och renar allt vatten samt tar tillvara på regnvatten. Uppvärmning sker med flispanna. Allt i bra skick och väl fungerande. 

Det finns också pannrum och förråd om ca 150 kvm samt en lager och verkstadsbyggnad på ca 160 kvm.

Boningshus

Det stora boningshuset är uppfört i putsad sten och är ca 145 kvm innehållande 6 rum och kök. Huset värms upp av direktverkande el, luftvärmepump och braskamin. I huset finns kök med tvättpelare samt en angränsande matplats och allrum samt vardagsrum. Badrum och sovrum samt på ovanvåningen finns två mindre sovrum. 

Huset är idag uthyrt och visst renoveringsbehov föreligger. 

Det mindre boningshuset är ca 61 kvm och även detta är uppfört i putsad sten och uppvärmt med direktverkande el och luftvärmepump. Huset inrymmer kök med matplats och allrum samt badrum med tvättpelare. Stort sovrum och gott om förvaring. 

Intill det stora boningshuset finns en loge med gott om förvaring. 

Betesmarken om ca 1,2 ha ligger i de yttre området av fastigheten och utanför det öppna diket.

Åkermarken om ca 2 ha har en klassificering +8 och nyttjas inte idag.

Omgivning/Natur

Naturskönt läge med hästgårdar och havet som granne. Några minuter in till Höllviken ger ett unikt läge med natur, hav och service i närområdet.

Kommunikationer

Nära Höllviken och väg 100 mot Malmö. 

Närservice

I Höllviken finns all service med affärer och restauranger.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastighetent.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.