• Stallet
  • Konfers, utbildning och förråd i en kvadrat
  • Stallbyggnad och personalboden
Stockholm
Rörelse - Överlåtes
Adress
Greve von Essens väg 63
Pris
6 000 000 kr
Hyra
1 413 kr/kvm/år
Årshyra
813 000 kr/år
Lokalarea
235 Kvm
Industriarea
340 Kvm
Betesmark
44 000 Kvm

För mer information kontakta

Joakim Winthergard Joakim Winthergard Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare joakim.winthergard@bjurfors.se
070-667 89 84

Kontakta mäklaren för visning

Verksamhet på Kunglig mark på Östermalm

Unikt tillfälle att förvärva Häståkeriet Djurgården AB, en eventanläggning. Bolaget har en mycket lönsam verksamhet som bedrivs på Gärdet på Östermalm, centralt i Stockholm. Verksamheten överlåtes i sin helhet med kundregister, samtliga inventarier och fjorton hästar.

Planlösning

Stallet, Greve von Essens väg 63

Stallet är byggt 2006 och har en total yta om 235 kvm, ritat av arkitekt är Arne Clevenstam som tidigare arbetade på Kungliga Djurgårdsförvaltningen. I stallet finns 13 spiltor och en box. Dessutom finns utrymme för ensilage, veterinär och hovslagare samt sadelkammare och några förråd. Stallet är dekorerat med vackra detaljer från Livgardets Kavallerikasern (K 1) som vid tidpunkten renoverade sina stall.    

Stallet är ett "kallstall", detta betyder att det inte finns någon värme i själva stalldelen och det är öppet upp mot tak via de öppna ”skorstenarna”. Självdraget som bildas ger ett extra bra klimat för hästarna. Några är rejält känsliga för damm, och de klarar mycket bättre av att bo i det här stallet än i ett traditionellt. Själva taket består av fiberplattor som gör att det inte bildas någon kondens vilket ger en mycket trevligare ljudmiljö. Stallet är förberett för automatisk utgödsling om det skulle bli krav på det.Automatisk utgödsling betyder att man inte behöver köra gödsel i skottkärra, utan det går via transportband som finns under stallet. På K1 kan man se en sådan lösning i drift.

Vid stallet finns också en personalbod som är inredd med omklädningsrum och ett kök. 

Konferens och utbildningsdel, Greve von Essens väg 59

Denna del har en väldigt trevlig gårdsstruktur som bildar en kvadrat och ansluts via en låsbar gallergrind. Konferens och utbildningsdelen innefattar, konferensrum, lektionssal samt en saloon för kalas och fest. Vidare finns ett stort kök och en matsal som kallas Hubertusrummet. För att förvara alla inventarier såsom vagnar och detaljer till femkampen, så finns också flertal förråd. 

 

 

Omgivning/Natur

Fastigheten omgärdas av fyra mil anlagda ridvägar och stigar där kunderna rider på Kunglig mark endast 10 minuter från Stockholm City. Häståkeriet har ett fantastiskt läge mitt på gärdet. Det är nästan lite surrealistiskt att få komma till Häståkeriet när man bara är  några minuter från myllret i Stockholm city.  Det hemtrevliga stallet ligger gömt på Gärdet mellan Kungliga Borgen och Kaknästornet. 

Verksamheten

Häståkeriet erbjuder många olika slags events och ridupplevelser för alla som vill göra något trevligt och minnesvärt i sällskap med hästar. Häståkeriet erbjuder också konferensen och säljmöten med många olika aktiviteter. Häståkeriets kan också erbjuda eventpaket med teambuildning och andra övningar från hästryggen. Vill ni hellre leka cowboys och indianer så erbjuder Häståkeriet detta med en ridtur längs Kungliga Djurgårdens slingrande skogsvägar. 

Häståkeriet erbjuder antingen ett färdigt eventpaket eller så kan kunden skräddarsy ett eget paket. Häståkeriet erbjuder även många olika koncept för ledarskapsutveckling och kommunikationsträning med hästen som coach. 

Verksamheten har historiskt sett varit mycket lönsam och välskött. Verksamheten bygger idag på en stor del ideellt arbete. 

Samtliga fjorton hästar ingår i förvärvet. Det som överlåtes är Häståkeriet Djurgården AB. Bolaget äger samtliga inventarier och innehar två hyresavtal, ett på stallet och betesmarken och ett hyresavtal för konferens och utbildningsdelen. 

Försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på verksamheten, inklusive samtliga inventarier, kundregister, hästar mm.. 

Försäljningen kommer att genomföras som en ren bolagsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av mark och lokaler.