• Hörnlokal
  • Takhöjd om 4,8m
  • Betonggolv med två brunnar
Upplands-Bro
BRF Industri/Lager
Adress
Mätarvägen 14, lokal nr 9
Pris
2 895 000 kr
Lokalarea
300 Kvm

För mer information kontakta

Hampus Tapper Hampus Tapper Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare hampus.tapper@bjurfors.se
070-782 00 86

Kontakta mäklaren för visning

Verkstads-/lagerlokal - Kungsängen, Brunna Industiområde

Bostadsrättslokal i attraktiva och populära Brunna industriområde!
Hörnlokal om ca 300 kvm, bra takhöjd och stor lastport. Perfekt för t ex hantverksföretag som behöver både verkstad/lager och kontor. Attraktivt läge alldeles intill E18 vid Kungsängen.

Fastighetsbeskrivning

Föreningen Brf Hallarna 1 äger och förvaltar fastigheten Upplands-Bro Örnäs 1:15. Adressen är Mätarvägen 14. På fastigheten finns en industribyggnad. Fastigheten är uppförd 2016. Föreningen har 17 lokaler om totalt ca 3 916 kvm. Stålstomme på gjuten armerad betongplatta med ytterväggar i plåt och yttertak av papp. Tomtareal om ca 4 800 kvm, staketomgärdad, asfalterad, anlagd med p-platser, kör- och uppställningsytor.

Uthyrning i andra hand är tillåtet.

Planlösning

Hörnlokalen är ca 300 kvm varav 268 kvm fördelat på två våningsplan samt ett entresolplan på drygt 30 kvm.

Entréplan har en port med skjutdörrar om ca 4 x 4,5 meter samt en separat entrédörr där en trappa leder upp till övre plan. Entréplan har en takhöjd om ca 4,8 meter, betonggolv med två golvbrunnar ,ena golvbrunnen är kopplad till oljeavskiljare, lysrörsbelysning i tak. Längst in är ett entresolplan byggt.

Entresolplan om drygt 30 kvm med wc och pentry.

Övre plan nås via en ståltrappa från entréplan. Stora öppna ytor som lätt kan delas av om man har behov av tex kontor, det finns 12 fönster på övre plan tack vare att detta är en hörnlokal. På golvet ligger spånskiva och det sitter lysrörsbelysning i taket.

Till lokalen hör 2 p-platser på den staketomgärdade och asfalterade gårdsplanen. Finns även ett antal p-platser för gäster.

Omgivning/Natur

Brunna ligger i Upplands-Bro kommun och är ett modernt och snabbt växande företagsområde. Läget med nära anslutning till/från E18 och E4 vilket ger snabba distributionsvägar till Stockholm och övriga Mälardalen. Här finns ett blandat utbud av handel, lager/logistik, lätt produktion och bostäder. Stora välrenommerade bolag såsom Altia Sweden, Swedish Match, Ramirent, Bilia och Svenskt Kosttillskott är etablerade i området.

Kommunikationer

Optimal logistisk placering väster om Stockholm i direkt anslutning till E18 mellan Bro och Kungsängen i Upplands Bro kommun. Inom 30 minuter når man såväl Arlanda som Bromma flygplats och Stockholm C.
Med busshållplats inom gångavstånd är det också enkelt att ta sig till/från Kungsängens pendeltågsstation.

Ekonomi

Andelstal 6,8437%
Månadsavgift 8 082 kr/mån ex moms
Uppvärmningskostnad 1 141 kr/mån
Ingår 2 st parkeringsplatser, fastighetsskatt, VA och fastighetsskötsel
Ingår ej: El och försäkring

Exempel på finansiering och månadskostnad för lokalen:

Pris: 2 900 000 kr

Egen insats (50%): 1 450 000 kr (banker lånar normalt ut till 50% av köpeskillingen)
Banklån (50%): 1 450 000 kr
Ränta: 2,5% (uppskattad ränta)

Årsavgift till brf: 110 676 kr
Räntekostnad: 36 250 kr
Totalkostnad / år: 146 926 kr
Totalkostnad / mån: 12 244 kr
Årskostnad / kvm: 490 kr

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren, föreningen samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.