Verksamhetsbyggnad närmast gatan
Helsingborg
Lokal/Bostadsfastighet
Adress:
Fornminnesgatan 16
Pris:
5 975 000 kr
Bruttoarea:
355 kvm
Markareal:
1519 kvm

Villa med separat verksamhetsbyggnad

Utmärkt läge med utsikt mot Råå och Öresund
Villa 155 kvm, Verksamhetsbyggnad 200 kvm

Fastighetsbeskrivning

Bakgrund:

Ättekulla industriområde etablerades på 1960-talet och har sedan dess utgjort ett centrum för företag som önskar närhet till såväl motorvägar som centrum. På en begränsad del av området i väster mot Råå finns det ett antal bostadsfastigheter med tillhörande verksamhetslokaler.

Vi kan nu erbjuda en kombinationsfastighet som har ett osedvanligt vackert läge med fri utsikt över angränsande strövområden och fält ner mot Råå samtidigt som det endast är 5 minuter till motorvägstillfarterna. Fastigheten har en friköpt tomt om 1.519 kvm med naturskön utsikt från villan mot Raus, Råå och inte minst Öresund.

På fastigheten finns två friliggande enplansbyggnader uppförda 1976-1977, dels villan om 155 kvm boyta, dels verksamhetsbyggnaden om 200 kvm lokalyta.

Nuvarande ägare lät bebygga fastigheten1976-1977 tillsammans med sin make. Verksamhetsbyggnaden har nyttjats för exponering och tillverkning av köksinredningar. De senaste åren har det en rörfirma hyrt byggnaden som lager- och personalutrymmen.

Säljaren har avvecklat all verksamhet och fastigheten kommer att överlåtas tom och utan några befintliga hyreskontrakt.

Tomt:

Den friköpta tomten uppgår totalt till 1.519 kvm. Plantering mot Fornminnesgatan. Anlagd gräsmatta i anslutning till villan. Infart med asfalt.

Byggmöjligheter:

Det är inte utrett huruvida fastigheten omfattas av ytterligare byggrätt. Planen för området medger enligt uppgift bostadshus i 1,5 plan och om bygglov medges öppnar det upp för en framtida ombyggnad av bostadshuset som i så fall får en milsvid utsikt mot Öresund.

Villan (ca 155 kvm boyta):

Uppförd i vinkel i ett plan 1977. Grundläggning med betongplatta på mark, stomme av trä och fasad med rödbrun tegel resp. målad träpanel. Taklag av trä samt taktäckning med betongpannor. Kopplade resp. fasta treglasfönster med bågar av trä. Beslag av plåt. Uppvärmning via vattenburna radiatorer resp. golvvärme anslutna till fastighetens fjärrvärmeanläggning. Mekanisk ventilation resp. självdrag. Norra gaveln har en vidbyggd  carport med gjutet betonggolv, stomme och taklag av trä. Fasaden med målade panelbrädor samt yttertak med papp.

Interiör: Hall med slipbart furugolv, helkaklat mindre badrum med dusch (fläkt). Två sovrum i öster med heltäckningsmatta resp. laminatgolv.

Öppen planlösning, allrum med murad innervägg av tegel, kök och matplats med utgång till stensatt (håltegel) uteplats i väster som delvis är under tak. Köket har en köksö med stenskiva, spishäll, fläkt, ugn, kyl och frys samt diskmaskin av varierande ålder. I anslutning till köksdelen är det golvklinker och i övrigt är det slipbara trägolv.

Klädkammare, vardagsrummet, som ligger i vinkeldelen, har vattenburen golvvärme och slipbart trägolv, glasade dubbeldörrar, murad innervägg av tegel samt utsikt mot uteplats i sydväst. Stort badrum med badkar, golvklinker resp. våtrumstapet (fläkt). Grovkök med separat entré i öster, plastmatta, diskbänk, tvättmaskin, klädkammare. Stort sovrum med inbyggda garderober, laminatgolv samt utgång till altan i väster.

Anm. Innertaken i villan består mestadels av furupanel (laserad eller lackad).Vindsutrymme med isolering (ej golv).

Verksamhetsbyggnad (ca 200 kvm lokalyta):

Uppförd i ett plan 1976. Grundläggning med betongplatta på mark, stomme av trä och fasad med rödbrun tegel resp. målad träpanel. Taklag av trä samt taktäckning med betongpannor. Beslag av plåt. kopplade resp. fasta tvåglasfönster med bågar av trä. Mekanisk ventilation resp. självdrag. Vidbyggd liten oisolerad förrådsbyggnad för spånsug (borttagen).

Interiör: Dubbelport vid den norra gaveln. Byggnaden har en enligt uppgift endast en bärande innervägg och ursprungligen var det till stor del öppen planlösning. Senare har flera innerväggar satts upp vilka således kan avlägsnas om så önskas. Golvbeläggning varierar i resp. rum men undertill är det betong. Innertak, dels målade och dels med panel. Takhöjd ca 240 cm. I byggnaden finns det ett pentry med matplats, wc, omklädningsrum med vask, helkaklat badrum med separat wc. Duschkabiner borttagna men anslutningar för VA finns kvar.

Uppvärmning / VA / EL:

Fastigheten har kommunalt VA och är ansluten till kommunens fjärrvärmenät. Fjärrvärmeväxlare, inkommande vatten samt elcentraler  finns i verksamhetsbyggnaden. En kulvert förser villan med värme, VA och el. Det finns endast ett elabonnemang idag och elen har 25 amperes huvudsäkring. Det finns endast en undermätare för värme, el och VA och det är för villans elförbrukning.

Övrigt:

På fastigheten finns två flaggstänger mot gatan samt en lyktstolpe på gården mellan byggnaderna. Fastigheten är ej registrerad för mervärdeskatt (moms). 

Ytor:

Villan har en taxerad boyta om 155 kvm Verksamhetsbyggnaden har en taxerad lokalyta om 200 kvm.

Någon kontrollmätning av ytor har ej genomförts av nuvarande ägare. 

Taxering:

Fastigheten omfattas av två typkoder;

Typkod 425 (Trävaruindustri) tax.värde kr 850.000 varav byggnad kr 441.000, tax.år 2019)

Typkod 220 (Småhusenhet) tax.värde kr 1.893.000 varav byggnad kr 1.426.000, tax.år 2021) 

Driftskostnader:

Säljarens driftskostnader/år för bägge byggnaderna:

Värme: 36.000 kr

El: 20.000 kr

VA: 7.200 kr

Renhållning:3.600 kr

Försäkring: 8.300 kr

Anm. Verksamhetsbyggnaden har ej nyttjats och endast haft underhållsvärme 

Fri prövningsrätt:

Försäljningen avser överlåtelse av fastighet. Säljaren har fri prövningsrätt. 

Visning:

V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.                    

Kommunikationer

Busshållplats ca 100 meter med förbindelser till Ängelholm, Landskrona, Helsingborg, Höganäs m.m.

Avstånd: E6: 1.500 meter, Helsingborgs centrum 8 km, Ängelholm 30 km, Malmö 60 km.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av överenskommen köpeskilling erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en teknisk besiktning av fastigheten.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468