Enligt SCB har genomsnittshyran för nybyggda lägenheter ökat med 6,3% mellan åren 2014 och 2015. I kronor har hyran gått upp från 1 587 kr/m²/år till 1 694 kr/m²/år.

87 % bor i Sveriges tätorter

Enligt statistik från SCB har Sverige numera nio stycken tätorter med fler än 100 000 invånare. Helsingborg är den senaste att passera hundratusengränsen.

En tätort definieras kortfattat som sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Till dessa räknas alltså de största städerna såväl som de minsta med endast 200 invånare. I regel ska avståndet mellan husen ej överstiga 200 meter. De flesta tätorter är mycket små, 63 procent hade färre än 1 000 invånare. 124 tätorter eller 6 procent av det totala antalet, hade fler än 10 000 invånare. År 2015 var antalet tätorter 1 979 stycken, vilket är 23 fler än 2010.

År 2015 bodde 87 procent av landets befolkning i en tätort. Under åren 2010-2015 har befolkningen i tätort ökat med 5 procent. Det motsvarar drygt 440 000 personer.

Jämfört med 2010 har antalet boende utanför tätorter minskat med 5 000 personer. År 2015 bodde 13 procent, eller 1,3 miljoner av landets befolkning, utanför tätorter.

Stopp för kattrumpa

Stopp för kattrumpa

Namnet “Kattrumpa” kommer från en fastighetsaffär med en fastighet på Södermalm i Stockholm som heter Kattrumpan.

Möjligheten att paketera fastigheter genom en s k ”Kattrumpa”, har varit vedertaget sedan i början av 2000-talet. Förfarandet har varit extra förmånligt vid låg belåning och högt taxeringsvärde. Genom att överlåta fastigheten som en gåva till ett aktiebolag har ägaren kunnat få en revers på skillnaden mellan lånet och taxeringsvärdet. Aktiebolaget har då tagit över givarens skattemässiga värde och transaktionen har inte medfört några skattekonsekvenser för givaren. Reversen har varit helt skattefri.

I många fall har det skattemässiga utfallet efter “Kattrumpan” varit betydligt bättre än att äga fastigheten privat. Räntan på reversen har varit avdragsgill i bolaget och har beskattats med 30 procent i inkomstslaget kapital. Regeringen lade tidigare i höstas
fram förslag till Riksdagen som stoppar paketeringsmodellen. – Det innebär att vi omedelbart har satt stopp för en möjlighet till skatteplanering och skatteundandragande, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

De nya bestämmelserna gäller från och med den 28/10 2016.

Som alternativ till ”Kattrumpan” får fastighetsägare inför försäljningar återgå till att överväga ”traditionella” paketeringar med införsäljning till skattemässigt restvärde, vilket i vissa fall kan vara förmånligare än direktförsäljningar.

Bjurfors Näringsliv tackar för i år och önskar en God Jul och ett Gott Nytt Fastighetsår!