Integritetspolicy

ALLMÄNT
Den här integritetspolicyn beskriver hur Bjurfors Sverige AB, org.nr 556868-2503, och samtliga bolag som är verksamma inom mäklarfirman Bjurfors Näringsliv (”Bjurfors Näringsliv”) samlar in och behandlar dina personuppgifter.
Din integritet är viktig för Bjurfors Näringsliv och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Om du är representant/företrädare för ett bolag som är köpare eller säljare av en lokal eller fastighet som Bjurfors Näringsliv förmedlar, så kommer framförallt uppgifter om bolaget behandlas av Bjurfors Näringsliv. Uppgifter om dig som representant/företrädare kan dock också komma att behandlas av Bjurfors Näringsliv i enlighet med vad som följer av denna policy. Vi har därför utvecklat den här integritetspolicyn för att förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVAR
Bjurfors Näringsliv har ett gemensamt ansvar för behandlingen av dina personuppgifter. Samtliga bolag som bedriver mäklarverksamhet under Bjurfors Näringslivs varumärke delar på Bjurfors Näringslivs gemensamma kunddatabas och ansvarar gemensamt för att de personuppgifter som behandlas i kunddatabasen behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Om du har några frågor eller synpunkter på Bjurfors Näringslivs behandling av dina personuppgifter kan du alltid vända dig till Bjurfors Sverige AB (se kontaktinformation längst ner). Om du hellre skulle vilja vända dig till något annat av Bjurfors Näringslivs lokala mäklarkontor så går det självklart också bra. Information om våra kontor hittar du här: www.bjurforsnaringsliv.se/kontakta-oss/

HUR VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER
Allmänt
Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person (”Personuppgifter”).
I detta avsnitt beskriver vi vilka typer av Personuppgifter vi behandlar om dig och varför, vilka rättsliga grunder vi har för behandlingen och hur länge vi sparar dina Personuppgifter. För att göra vår integritetspolicy så lättöverskådlig som möjligt har vi delat upp detta avsnitt utifrån olika personkategorier. För att läsa om hur Bjurfors Näringsliv behandlar dina Personuppgifter, se de rubriker som passar in på dig nedan.

Om du surfar på Bjurfors Näringslivs webbsida
Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors Näringsliv samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du besöker vår webbsida:

 • Information om hur just du använder vår webbsida; och
 • teknisk data såsom din IP-adress eller andra unika data som kan identifiera den enhet du använder samt operativsystem, browsertyp och allmän geografisk platsdata.

Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors Näringsliv behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

 • för att säkerställa den tekniska funktionen av vår webbsida; och
 • för att analysera hur du använder vår webbsida och på så sätt kunna förbättra och utveckla webbsidan.

Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Den rättsliga grunden för vår behandling av dina Personuppgifter såsom teknisk data och IP-adress när du surfar på vår webbsida är att behandlingen är nödvändig för Bjurfors Näringslivs berättigade intresse av att kunna säkerställa den tekniska funktionen av webbsidan och att utveckla och förbättra vår webbsida.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Din IP-adress sparas bara temporärt, så länge du är besökare på vår webbsida. Angående cookies, se vidare nedan.

Cookies m.m.
Bjurfors Näringsliv använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats www.bjurforsnaringsliv.se. Genom att använda cookies och liknande tekniker kan vi förbättra webbplatsen, marknadsföra vår tjänst samt ge dig som användare en bättre och mer personlig service när du använder vår webbplats.

Google Analytics
Bjurfors använder analysverktyget Google Analytics från Google. Google Analytics använder cookies som finns på din dator. Om du inte vill att vi ska analysera dina cookies genom Google Analytics så kan du enkelt förstöra cookies – läs mer om hur det fungerar här.

Retargeting
Retargeting betyder att Bjurfors Näringsliv riktar erbjudande till dig genom information som vi får av din cookie. Detta gör vi för att ge dig så relevant infomation som möjligt. All data som sparas är pseudonymiserad, vilket betyder att informationen inte är igenkännbar. Vi sparar, lagrar och återanvänder dina cookies efter att ditt besök på bjurforsnaringsliv.se är klart och de kan användas igen nästa gång du går in på webbplatsen eller besöker en tredjeparts-webbplats.

Så blockerar du cookies från tredjepart
Du kan enkelt ställa in i din webbläsare/browser att cookies endast sparas om du samtycker med en webbplats regler om hur cookies används. Du kan även i dina inställningar förhindra att cookien används på partnerssidor eller tredjeparts-webbplatser. Denna funktion heter Blockera cookies från tredjepart. Om detta inte fungerar kan du genom hjälp i din webbläsare enkelt guida dig fram till hur du tar bort cookies. Du kan enkelt besluta att din cookie inte ska användas eller sparas genom att blockera cookie eller ta bort den (mer om detta längre ner på sidan).

Vi kan samla in följande information om dig:

 • Ditt namn
 • Din kontaktinformation inklusive e-postadress
 • Demografisk information såsom postnummer och intressen
 • Annan information relevant för erbjudanden och/eller marknadsundersökningar

Så använder bjurforsnaringsliv.se cookies för dataspårning och marknadsföring
Vi använder tredjeparts-marknadsföringstjänster för att rikta så relevanta erbjudanden som möjligt till dig när du besöker

 • Sociala medier som Facebook, Instagram, Snapchat och Pinterest
 • Tjänster inom Google (Google Ads, YouTube, etc.). Läs mer om hur Google lagrar din data här.

Om du skapar ett konto på Fastighetsagenten
Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors Näringsliv samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du skapar ett konto på Fastighetsagenten:

 • namn och efternamn; och
 • e-postadress; och
 • telefonnummer.

Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors Näringsliv behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

 • för att kunna tillhandahålla tjänsten Fastighetsagenten till dig;
 • för att skicka ut tips till dig via e-post om nya fastigheter som matchar dina bevakningar och sökningar eller om events som vi tror kan vara intressanta för dig.

Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
För att Bjurfors Näringsliv ska kunna tillhandahålla tjänsten Fastighetsagenten är det nödvändigt för oss att behandla dina Personuppgifter.
När du skapar ett konto på Fastighetsagenten kommer Bjurfors Näringsliv behandla dina Personuppgifter för att skicka e-post till dig med tips om nya fastigheter. Bjurfors Näringsliv kan också komma att skicka e-post till dig med tips om events, om Bjurfors Näringslivs tjänster och annan information om Bjurfors Näringsliv som vi tror kan vara intressanta för dig. Sådan behandling sker för att den är nödvändig för Bjurfors Näringsliv berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och de fastigheter som vi förmedlar.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Sådana Personuppgifter du lämnar för att skapa ett användarkonto och använda Fastighetsagenten sparas så länge du väljer att vara registrerad i Fastighetsagenten. Väljer du att avsluta ditt konto kommer Bjurfors Näringsliv att radera eller avidentifiera samtliga Personuppgifter kopplade till kontot.
Du kan när som helst kontakta Bjurfors Näringsliv om du inte längre vill vara registrerad i Fastighetsagenten eller om du inte vill få e-post från oss (se kontaktuppgifter nedan). Du kan också när som helst avregistrera dig från e-postutskick genom att klicka på den ”avprenumerera”-länk som finns längst ner i våra i e-postutskick.

Om du går på någon av Bjurfors Näringslivs visningar
Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du anmäler dig till en visning:

 • namn och efternamn;
 • e-postadress;
 • telefonnummer;
 • adress (om du väljer att ange adress); och
 • uppgifter om vilken visning du anmält dig till.

Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors Näringsliv behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

 • för att kunna administrera visningen;
 • för att kunna kontakta dig efter visningen och besvara eventuella frågor du har ställt under visningen;
 • för att marknadsföra Bjurfors Näringsliv, våra tjänster, event och fastigheter.

Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på vårt berättigade intresse att (i tillämpliga delar):

 • administrera visningar;
 • kontakta dig för att besvara eventuella frågor du har ställt i samband med visningen;
 • marknadsföra vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Vi sparar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål under två år från att du senast aktivt uttryckte ett intresse för Bjurfors Näringslivs tjänster. Om du avanmäler dig från våra utskick raderar vi dina Personuppgifter omedelbart.

Om du lägger ett bud på en fastighet som förmedlas av Bjurfors Näringsliv
Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors Näringsliv samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du lägger ett bud på något av de fastigheter Bjurfors Näringsliv förmedlar:

 • namn och efternamn;
 • kontaktuppgifter;
 • uppgifter om vilken fastighet du har lagt ett bud på;
 • uppgifter om det bud du har lagt, såsom belopp och eventuella villkor för budet.

Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors Näringsliv behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

 • för att kunna administrera budgivningen och vidareförmedla lagda bud till säljaren och berörda budgivare; och
 • för att kunna uppfylla krav enligt lag; och
 • för att kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk.

Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger Bjurfors Näringsliv enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666). Bjurfors Näringsliv behandling av Personuppgifterna efter det att den aktuella fastigheten har förmedlats sker eftersom sådan behandling är nödvändig för Bjurfors Näringsliv berättigade intresse av att kunna försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Dina Personuppgifter sparas i tio (10) år, enligt fastighetsmäklarlagen efter avslutad affär för att Bjurfors Näringsliv ska kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

Om du kontaktar Bjurfors Näringsliv för att du är intresserad av att sälja din fastighet eller om du värderar din fastighet genom Bjurfors Näringsliv
Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Om du väljer att fylla i vårt kontaktformulär på Bjurfors Näringslivs webbsida kommer vi att registrera följande Personuppgifter om dig:

 • Namn;
 • e-postadress;
 • adress (om du väljer att ange adress);
 • telefonnummer;
 • uppgifter om vilken fastighet du önskar sälja eller få värderad.

Bjurfors Näringsliv kommer därefter att kontakta dig och beroende på vilka Personuppgifter du delar med dig av kommer Bjurfors Näringsliv även att registrera följande personuppgifter om dig:

 • uppgifter om din nuvarande fastighet.
 • Om du väljer att anlita Bjurfors Näringsliv för en värdering av din fastighet kommer vi även att registrera uppgifter om den värdering vi gjort av din fastighet.

Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors Näringsliv behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

 • för att kunna kontakta dig i enlighet med dina instruktioner;
 • för att kunna tillhandahålla dig den information du har efterfrågat;
 • för att kunna boka in en värdering av din fastighet; och
 • för att marknadsföra Bjurfors Näringsliv, våra tjänster, event och bostäder/fastigheter.

Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen är nödvändig för att Bjurfors Näringsliv ska kunna vidta sådana åtgärder och tillhandahålla sådan information du har begärt innan du ingår ett eventuellt avtal med Bjurfors Näringsliv avseende förmedling av din fastighet.
Behandlingen av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Vi sparar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål under två år från att du senast visade intresse för att sälja din fastighet eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för Bjurfors Näringsliv tjänster. Om du avanmäler dig från våra utskick raderar vi dina Personuppgifter omedelbart.

Om du köper eller säljer fastighet genom Bjurfors Näringsliv
Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors Näringsliv samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du köper eller säljer en fastighet genom Bjurfors Näringsliv:

 • namn och efternamn;
 • adress;
 • telefonnummer;
 • e-postadress;
 • personnummer;
 • civilstånd;
 • uppgifter om vilken fastighet du har köpt eller sålt;
 • köpeskillingen och eventuella andra villkor enligt överlåtelseavtalet; och
 • tidpunkt för köpet alternativt försäljningen.

Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors Näringsliv behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

 • för att kunna förmedla den aktuella fastigheten i enlighet med förmedlingsavtalet; och
 • för att uppfylla krav enligt lag; och
 • för att försvara rättsliga anspråk.

Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som utförs enligt ovan baseras på följande lagliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra förmedlingsavtalet med säljaren;
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla krav som åligger Bjurfors Näringsliv enligt lag; och
 • Behandlingen är nödvändig för Bjurfors Näringsliv berättigade intresse av att kunna försvara eventuella framtida rättsliga anspråk.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Dina Personuppgifter sparas i tio (10) år, enligt fastighetsmäklarlagen efter avslutad förmedling för att Bjurfors Näringsliv ska kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

Om du har en hyreslägenhet i en fastighet som Bjurfors Näringsliv ska ombilda
Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors Näringsliv behandlar följande Personuppgifter om dig som har en hyreslägenhet i en fastighet som Bjurfors Näringsliv ska ombilda:

 • namn;
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • personnummer; och
 • eventuella andra Personuppgifter som du lämnar i e-postmeddelandet till oss.

Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors Näringsliv behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

 • för att kunna ombilda den aktuella hyreslägenheten i enlighet med avtalet; och
 • för att uppfylla krav enligt lag; och
 • för att försvara rättsliga anspråk.

Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som utförs enligt ovan baseras på följande lagliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet; och
 • Behandlingen är nödvändig för Bjurfors Näringsliv berättigade intresse av att kunna försvara eventuella framtida rättsliga anspråk.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina Personuppgifter sparas i tio (10) år, enligt fastighetsmäklarlagen efter avslutad ombildning för att Bjurfors Näringsliv ska kunna dokumentera ombildningsprocessen och försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

Om du har en lokal som Bjurfors Näringsliv ska hyra ut eller överlåtas
Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors Näringsliv behandlar följande Personuppgifter om dig som har en hyreslokal som Bjurfors Näringsliv ska hyra ut eller överlåta:

 • namn;
 • Personnummer för firmatecknare
 • e-postadress; och
 • eventuella andra Personuppgifter som du lämnar i e-postmeddelandet till oss.

Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors Näringsliv behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

 • för att kunna hyra ut eller överlåta den aktuella lokalen i enlighet med avtalet; och
 • för att uppfylla krav enligt lag; och
 • för att försvara rättsliga anspråk.

Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som utförs enligt ovan baseras på följande lagliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet;
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla krav som åligger Bjurfors Näringsliv enligt lag; och
 • Behandlingen är nödvändig för Bjurfors Näringsliv berättigade intresse av att kunna försvara eventuella framtida rättsliga anspråk.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina Personuppgifter sparas i tio (10) år efter avslutad överlåtelse för att Bjurfors Näringsliv ska kunna dokumentera uthyrningsprocessen och försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

Om du går på något av Bjurfors Näringslivs event
Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Om du väljer att anmäla dig till något av Bjurfors Näringsliv event kommer vi att registrera följande Personuppgifter om dig:
namn;

 • e-postadress;
 • telefonnummer
 • information om eventet; och
 • uppgift om eventuell specialkost.

Om du deltar på Bjurfors Näringsliv event kan vi även komma att ta foton av dig i syfte att publicera sådana fotografier på sociala medier.

Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors Näringsliv behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

 • för att skicka underrättelser eller meddelanden till dig med anknytning till det event du anmält dig till;
 • om du har uttryckt önskemål avseende specialkost – för att tillhandahålla sådan specialkost på aktuellt event;
 • för att publicera bilder från events på sociala medier och därigenom informera om vår verksamhet;
 • för att genom e-post bjuda in dig till andra event som vi anordnar och som vi tror kan vara intressanta för dig.
 • för att marknadsföra Bjurfors Näringsliv, våra tjänster, event och bostäder/fastigheter.

Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på vårt berättigade intresse av att informera om och marknadsföra Bjurfors Näringsliv och vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål under ett år från att du senast anmälde dig till ett event eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för Bjurfors Näringsliv tjänster. Om du avanmäler dig från våra utskick raderar vi dina Personuppgifter omedelbart.

Om du är kontaktperson hos någon av Bjurfors Näringslivs leverantörer eller samarbetspartners
Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors Näringsliv samlar in och behandlar följande Personuppgifter om dig om du är kontaktperson hos någon av våra leverantörer eller samarbetspartners:

 • kontaktuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer; och
 • anställningsinformation, t.ex. arbetsgivare, arbetstitel och adress till arbetsplats.

Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Bjurfors Näringsliv behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

 • för att skicka underrättelser eller meddelanden till dig med anknytning till ett avtal mellan ditt bolag och Bjurfors Näringsliv;
 • för att i övrigt kunna fullgöra, upprätthålla och utföra våra skyldigheter enligt ett avtal med ditt bolag;
 • för att diskutera eventuella framtida avtalsrelationer mellan ditt bolag och Bjurfors Näringsliv; och
 • för att förse dig med information om Bjurfors Näringslivs produkter eller tjänster, eller för att bjuda in dig till aktiviteter eller event.

Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på vårt berättigade intresse att (i tillämpliga delar):

 • upprätthålla, underhålla och administrera en avtalsrelation som vi har med ditt bolag;
 • upprätthålla samarbetet/partnerskapet med ditt bolag och diskutera eventuella framtida avtalsrelationer med ditt bolag; och
 • marknadsföra, främja och informera om vår verksamhet, våra produkter, lösningar, tjänster, events och liknande.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Om ditt bolag har en avtalsrelation med oss kommer vi att spara dina Personuppgifter till dess att avtalsrelationen med ditt bolag upphör. Vi kommer dock att fortsätta behandla dina Personuppgifter (om dessa är angivna i avtalstexten) som en del av avtalstexten, så länge avtalet sparas för syftet att säkra Bjurfors rättsliga intressen.

Om du skickar e-post till Bjurfors Näringsliv
Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
Bjurfors behandlar följande Personuppgifter om dig om du kontaktar oss via e-mail:

 • namn
 • e-postadress
 • eventuella andra Personuppgifter som du lämnar i e-postmeddelandet till oss.

Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Vi behandlar dina Personuppgifter i syfte att besvara ditt e-postmeddelande.

Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på Bjurfors Näringsliv berättigade intresse av att besvara ditt e-postmeddelande och fortsätta kommunikationen med dig om du så önskar.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Personuppgifter i form av e-postmeddelanden gallras automatiskt efter 1 år som en del av Bjurfors interna rutiner. Om du har lämnat Personuppgifter i e-postmeddelandet som vi inte har bett om och inte heller behöver så förbehåller vi oss rätten att radera hela e-postmeddelandet omedelbart. Om vår korrespondens leder till att du istället omfattas av någon av övriga kategorier i denna Policy kommer vi att behandla och spara dina Personuppgifter i enlighet med vad som sägs under relevant kategori.

 

VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?
Bjurfors Näringsliv kommer inte sälja eller låna ut dina Personuppgifter till utomstående aktörer. Bjurfors Näringsliv kan dock komma att dela dina Personuppgifter med sådana samarbetspartners som vi engagerar för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Sådana samarbetspartners kan få tillgång till dina Personuppgifter när de utför tjänster åt oss i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina Personuppgifter enligt ovan, men de får aldrig använda dina Personuppgifter för något annat ändamål.
Bjurfors Näringsliv kommer inte föra över dina Personuppgifter till något land utanför EU/EES.
Personuppgifter kan lämnas ut av Bjurfors Näringsliv om det krävs enligt lag eller myndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina Personuppgifter till oss. Bjurfors Näringsliv har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Bjurfors Näringsliv sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de Personuppgifter som du lämnar via Internet kan Bjurfors Näringsliv komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana Personuppgifter över internet till våra servrar. Bjurfors Näringsliv säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

DINA RÄTTIGHETER
Tillgång, ändringar och tillägg
Du har alltid rätt att få veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och få tillgång till dessa Personuppgifter. Detta innebär att du kan begära ett så kallat registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Dessutom kan du alltid be oss att ändra eller uppdatera dina Personuppgifter.

Begränsning, radering och dataportabilitet
Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) har du rätt att be Bjurfors Näringsliv begränsa användningen av dina Personuppgifter eller radera dina Personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Invändningar
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Förfrågningar och klagomål
Tveka inte att kontakta Bjurfors Näringsliv om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan (se kontaktinformation nedan under punkten 7).
Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter så får du gärna kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina Personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående Bjurfors Näringsliv behandling av dina Personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på www.imy.se.

KONTAKTINFORMATION
Du kan kontakta oss genom att skicka brev till: Bjurfors Sverige AB, Alelundsgatan 4, 412 66 Göteborg, ringa oss på 031 733 20 00 eller maila oss på: [privacy@bjurfors.se].