Bjurfors Näringsliv agerar över hela Sverige

Bjurfors Näringsliv en stark samarbetspartner på den kommersiella marknaden

Bjurfors Näringslivs höga ambitioner och omfattande kontaktnät är nyckeln till att hitta rätt köpare. Det ger dig rätt betalt för din fastighet/lokal. Söker ni en partner som jobbar professionellt, noggrant och innovativt?
Detta är Bjurfors Näringslivs ledord. Vår personal är välutbildad och har gedigen branscherfarenhet inom sina respektive spetskompetensområden.

Bjurfors Näringsliv verkar huvudsakligen inom nedanstående tre segment:

  • Transaktioner och rådgivning avseende samtliga typer av kommersiella fastigheter, vilket är vår kärnverksamhet.
  • Uthyrning och överlåtelse av industri-, kontors- och butikslokaler.
  • Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, där vi bibehållit vår starka marknadsposition sedan de första ombildningarna i slutet av 80-talet.

Stort nätverk lokalt och internationellt

Vi har under våra drygt 30 år inom kommersiella transaktioner byggt upp ett omfattande nätverk med bland annat fastighetsinvesterare, fastighetsbolag, byggaktörer, finansiärer, förvaltare, jurister och konsulter. Detta för att du som kund ska kunna vända dig till och få en trygg och lönsam helhetslösning.

Ta hjälp av våra agenter

Vi har även utvecklat ett antal effektiva metoder och verktyg som hjälpt våra uppdragsgivare till lyckade affärer. Två bra verktyg är våra aktiva bevakningstjänster Fastighetsagenten och Lokalagenten som ger våra kunder möjlighet att – först av alla – få värdefull marknadsinformation samt ta del av aktuellt utbud

Till Agenterna

Ansedd aktör på fastighetsmarknaden

Bjurfors Näringsliv, som är en del av Bjurforskoncernen, har varit en ledande aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989.

Bjurfors Näringsliv har pågående uppdrag över hela Sverige och finns representerade i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontakta oss

Vi ser fram emot att få berätta mer vid ett personligt möte med dig.
Välkommen in på en fika!