Vad kan vi göra för att optimera fastighetsvärdet?

Rådgivning och konsultation
inför en fastighetsförsäljning

På Bjurfors Näringsliv kommer vi dagligen i kontakt med fastighetsägare som vill sälja en eller flera fastigheter. Många gånger kan det finnas stor utvecklingspotential i fastigheten, vilken bör utnyttjas före försäljning för att på så sätt optimera fastighetsvärdet. Vi på Bjurfors Näringsliv hjälper gärna till med rådgivning inför en försäljning. Tillsammans med fastighetsägaren utreder vi alternativa förädlingsmöjligheter, där affärsupplägg och strategier för bästa totalekonomi är i fokus.

Kontakta mig

Projektering

Bjurfors Näringsliv erbjuder både rådgivning och upprättande av ekonomisk plan i samband med nyproduktion av bostadsrättsfastigheter. Via Bjurfors privatmäklare kan vi också hjälpa till med försäljning och marknadsföring av nyproducerade bostadsrätter. Vår nära koppling till Bjurfors privatmäklare håller oss ständigt uppdaterade inom bostadsmarknaden.

Skatterådgivning

I affärsmässiga sammanhang har det blivit allt vanligare att fastigheter som ska säljas först ”paketeras” och sedan överlåts via bolag. Bjurfors Näringsliv samarbetar med ledande skatteexperter. En av våra tilläggstjänster är att erbjuda en omsorgsfull analys. Tillsammans med en av våra partners får du som kund vägledning och beslutsunderlag för kommande transaktion och efter just dina förutsättningar.

Kapitalplacering

Ett angenämt men komplicerat problem är hur eventuella kapitalvinster efter försäljningen bäst placeras. Vissa fastighetsägare avstår till och med från att sälja, eftersom de saknar bra alternativa placeringar. Tack vare vårt samarbete med oberoende finansiella rådgivare har vi kunnat hjälpa många av våra kunder med kloka placeringar efter en fastighetsöverlåtelse.