Går du i tankar på att sälja din fastighet?

Vi värderar kommersiella fastigheter

Fastighetsvärde är en färskvara. Detta ställer höga krav på att vi är uppdaterade på marknaden och dess trender samt hur händelser i omvärlden påverkar värderingen av fastigheter.  Är ni intresserade av att värdera kommersiella fastigheter? Vi på Bjurfors Näringsliv är väl insatta i marknadsvärdet av fastigheter. Med vår långa erfarenhet kan vi hjälpa dig värdera din kommersiella fastighet på ett korrekt och snabbt sätt. Utifrån dessa erfarenheter så kan vi ge dig bästa möjliga pris i en framtida fastighetsaffär.

Flera faktorer som påverkar en fastighetsvärdering

När vi utför värderingsuppdrag inom fastigheter så är det många faktorer och aspekter som påverkar bedömningen. Vi tittar på hur fastigheterna ser ut idag med driftkostnader, hyresavtal, vakanser, underhållsbehov, etc. Vi genomför även en okulär besiktning av fastigheten för att kunna bedöma värdet av den. Vi inhämtar ortspriser och marknadsinformation från både officiella och egna register. Vi analyserar resultaten och presenterar det i en informativ rapport som skickas till er. Om så önskas bifogas även en offert på ett försäljningsuppdrag via oss på Bjurfors Näringsliv.

Som du märker är det många aspekter att räkna in när man värderar kommersiella fastigheter – detta är något som vi på Bjurfors Näringsliv har gjort länge och är experter på. Fyll i formuläret nedan för att ta en första kontakt med oss och påbörja din fastighetsvärdering.

Gratis* första värdering av din fastighet

En värdering av din kommersiella fastighet från Bjurfors Näringsliv ger dig en bra grund för framtida beslut gällande din verksamhet.

Kontakta oss för ett möte så hjälper vi dig med din fastighetsvärdering.

*Värdebedömningen är i första hand muntlig.
Önskas en skriftlig tillkommer en kostnad.

    Fastighetsinformation

    Kontaktuppgifter