Går du i tankar på att sälja din fastighet?

Vi utför fastighetsvärdering & analyserar resultaten för bästa möjliga affär

Fastighetsvärde är en färskvara. Detta ställer höga krav på att vi är uppdaterade på marknaden och dess trender och hur händelser i omvärlden påverkar fastighetsvärden. Äger ni kommersiella fastigheter och är intresserad av värdering av dessa?

När vi gör värderingsuppdrag så är det många faktorer och aspekter som påverkar bedömningen. Vi tittar på hur fastigheterna ser ut idag med driftkostnader, hyresavtal, vakanser, underhållsbehov, etc. Vi genomför okulär besiktning av fastigheten. Vi inhämtar ortspriser och marknadsinformation från både officiella och egna register. Vi analyserar resultaten och presenterar det i en informativ rapport som skickas till er. Om så önskas bifogas även en offert på ett försäljningsuppdrag via oss på Bjurfors Näringsliv.

Gratis första värdering

En värdering av din kommersiella fastighet från Bjurfors Näringsliv ger dig en bra grund för framtida beslut gällande din verksamhet.

Kontakta oss för ett möte så hjälper vi dig med din fastighetsvärdering.

    Fastighetsinformation
    Kontaktuppgifter