Flera fördelar med att ombilda till bostadsrätt

Stor erfarenhet av ombildning
till bostadsrätt från hyresrätt

Vi på Bjurfors Näringsliv har organiserat ombildningar till bostadsrätter i cirka 25 000 lägenheter i över 450 fastigheter. På grund av denna erfarenhet har vi blivit experter inom området och kan ge dig som kund goda och faktabaserade råd, både som föreningens och fastighetsägarens representant. Detta ser vi som en stor fördel då vi har förståelse för båda sidor, och vet hur de olika parterna resonerar kring en ombildning till bostadsrätter. När man ska ombilda hyresrätter till en bostadsrättsförening(BRF) krävs det en stor kunskap och planering för att allt ska gå rätt till.

 

Kontakta oss för ombildning till BRF

Privatperson/hyresgäst

Här har vi samlat information om ombildning till bostadsrätt för privatpersoner.

 • Ombilda hyresrätt till bostadsrättsförening
 • Ombildningsprocessens olika steg
 • Vad gör en ombildningskonsult
 • Referenser på våra tidigare ombildningar
 • Frågor och svar
Läs mer här

Fastighetsägare

Vi på Bjurfors Näringsliv har lång erfarenhet av ombildning till bostadsrätt från hyresrätt, både som föreningens och fastighetsägarens representant. Detta ser vi som en stor fördel då vi förstår båda sidor och vet hur de olika parterna resonerar kring en ombildning till bostadsrätter/BRF. Beroende på förutsättningarna kan det förmånligaste alternativet vara just att sälja fastigheten till en bostadsrättsförening. Vi har hjälpt många fastighetsägare och hyresgäster med att bilda en ny bostadsrättsförening(BRF). Ta kontakt med en av våra transaktionsrådgivare för att reda ut vad som är mest fördelaktigt för er.

Läs mer här

Värdet i att ombilda hyresrätt till bostadsrätt

Tanken på att ombilda hyresrätter till bostadsrätter kan låta energikrävande och som en stor uppgift. Det kan stämma till stor del ,men efter att ombildningen är klar så kan man som bostadsrättsinnehavare få ta del av flera fördelar. Det finns både ekonomiska och praktiska fördelar med en ombildning till bostadsrätter så som:

  • Skapa en ökad gemenskap & trygghet
   När man som hyresgäster går ihop och skapar en bostadsrättsförening så gör man det dels av anledningen att skapa en starkare gemenskap som på sikt ger en större trygghet i området man bor i. Man tar gemensamma beslut med sina grannar och kan påverka i större utsträckning. Detta ger positiva effekter på hur säker man känner sig i sitt bostadsområde.

 

  • Mer välskött fastighet
   Eftersom man som bosatdsrättsinnehavare har investera ekonomiskt i lägenheten så känner man ett större ansvar att tan hand om fastigheten. Detta bidrar till att fastigheten tas hand om på ett bättre sätt och i högre grad utvecklas på ett positivt sätt. Gemenskapen bidrar även till att fler vill vara med och bidra för en mer välskött fastighet.

 

 • Ekonomisk vinning för de boende
  När man ombildar en hyresrätt till en bostadsrätt får man köpa lägenheten till ett rabatterat pris. Detta gör att man på sikt kan göra en god affär genom att ombilda till bostadsrätt. Även fast det tillkommer mycket arbete så kan det på sikt vara väl värt tiden man lägger ner.

Vill du veta mer om hur en ombildning till bostadsrätt ifrån hyresrätt kan gynna fastighetsägare och de boende? Kontakta oss på Bjurfors Näringsliv för en mer ingående och djupare presentation av ämnet.

Vi på Bjurfors Näringsliv kan det mesta

Vi kan mycket mer än bara ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Vi förmedlar även: