När du anlitar oss erbjuder vi flera olika tjänster med gedigen erfarenhet

Vi erbjuder välutbildade och kvalificerade transaktionsrådgivare

För att affären ska bli lönsam krävs djupa kunskaper och gedigen erfarenhet. Bjurfors Näringsliv har drygt 35 års erfarenhet av kommersiella fastigheter.

När du anlitar Bjurfors Näringsliv vid en fastighetsaffär får du mer än en vanlig mäklare till din tjänst. Du får tillgång till välutbildade och erfarna transaktionsrådgivare som är vana vid att hantera kvalificerade uppdrag. Vi arbetar för att optimera utfallet och samtidigt erbjuda bästa möjliga service för våra kunder och uppdragsgivare. Nedan har vi listat några av de tjänster som vi erbjuder. Har du några frågor? Kontakta oss!

Transaktioner

Bjurfors Näringsliv förmedlar alla typer av kommersiella fastigheter. Våra uppdaterade tregister och vårt breda nätverk skapar goda förutsättningar för att hitta rätt köpare till både styckefastigheter och större fastighetsbestånd. Affärsupplägg och strategier för bästa totalekonomi står i fokus inför varje transaktion. Det innebär att vi alltid analyserar alternativa förädlingsmöjligheter av fastigheterna inför en försäljning.

Läs mer om transaktioner

Referenser genomförda transaktioner

Off-market

Det händer att fastighetsägare i vissa situationer inte vill offentliggöra sin försäljning för den bredare marknaden. Här är diskretion av yttersta vikt. Vi har ett upparbetat nätverk av investerare som vi bjuder in vid dessa tillfällen. Vi kan även marknadsföra er fastighet diskret, utan bilder eller adress på vår nya sida som vi kallar “Off-market”.

Läs mer

Ombildning till bostadsrätt

Bjurfors Näringsliv har genom åren hanterat ombildningar av drygt 450 fastigheter med cirka 25 000 lägenheter. Vår kompletta ombildningstjänst omfattar alla delar; från den allra första förhandlingen med fastighetsägaren, tills dess att bostadsrättsföreningen har tillträtt fastigheten och fått lagfart. Vår erfarenhet av att företräda bostadsrättsföreningar vid ombildningar kommer även väl till pass i de fall vi agerar rådgivare åt fastighetsägare som ska sälja till bostadsrättsförening.

Läs mer

Lokaler uthyres och överlåtes

Bjurfors Näringsliv har stor erfarenhet av lokaluthyrning och överlåtelser av hyreslokaler. Vår uthyrningstjänst är anpassad till fastighetsägare som söker hyresgäster och till företag som söker nya lokaler.

Läs mer

BRF-lokal - Varför äga istället för att hyra sin lokal?

Att äga lokalen istället för att hyra, sänker din månadskostnad avsevärt, även om du behöver ta viss del i lån. Brf-lokal, betyder att du köper din lokal i en förening, som du även betalar en låg avgift till. Avgiften går till skötsel o renoveringar av fastigheten.  Du kan anpassa lokalen efter dina behov och kanske även förvänta dig en värdestegring.

Till BRF-lokaler

Värdering

Bjurfors Näringsliv värderar fastigheter i de flesta fall som ett led i en kommande försäljning, men även som en separat tjänst för kunder som behöver veta marknadsvärdet på sina fastigheter. Med mångårig erfarenhet av branschens utveckling kan vi på kort tid ta fram underlag och analyser för den aktuella fastigheten eller fastighetsbeståndet.

Läs mer

Rådgivning och konsultation

Bjurfors Näringsliv kommer dagligen i kontakt med fastighetsägare som vill sälja en eller flera fastigheter. Många gånger kan det finnas stor utvecklingspotential i fastigheterna, vilken bör tillvaratas inför en försäljning för att på så sätt optimera fastighetsvärdet. Vi hjälper kunder med rådgivning. Tillsammans med fastighetsägaren utreder vi alternativa förädlingsmöjligheter, där affärsupplägg och strategier för bästa totalekonomi står i fokus.

Läs mer