Gott slut!

2017 har bjudit på mycket intressant. Marknaden har varit stabil med en stark efterfrågan på de flesta marknaderna. Vi behåller vår marknadsledande position inom vårt segment.

2017 var även året då Donald Trump blev USA´s president, Sveriges befolkning blev över 10 miljoner, britterna beslutade fullfölja Brexit, Stockholm drabbades av terrordåd, kvinnor tilläts köra bil i Saudiarabien, Katalonien utropade självständighet, Hans Rosling, Gösta Ekman och Hasse Alfredsson lämnade oss. Och Sverige kvalade in till fotbolls-VM i Ryssland!

Utmaningarna inför valåret 2018 finns. Bostadsmarknaden har under hösten inlett en tydlig nedgång där nyproduktionen svalnat rejält. Återstår att se vart detta tar vägen och vilka effekter det kan få på övriga fastighetsmarknader. Vi är självklart positiva och ser fram emot ett spännande 2018, GOTT NYTT ÅR från oss alla till er alla!

Äldre servitut ska rensas från fastighetsregistret

Inskrivningsmyndighet vid Lantmäteriet behöver rensa sina register och gör det genom den så kallade förnyelselagen som innebär att inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som har beviljats före den 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret. Den nya lagen kan få stora konsekvenser om man glömmer att förnya inskrivningen. Lantmäteriet räknar med att det är minst 400 000 inskrivningar som berörs.

Har du avtalsservitut, nyttjanderätter eller avkomsträtter som beviljats före 1 juli 1968 måste du förnya inskrivningen i fastighetsregistret under 2018.

Lantmäteriet uppger att anledningen till rensningen är att det inte sker någon löpande borttagning av gamla uppgifter och det till slut blir en olägenhet i registret att detta bara fylls på. Det finns många gamla inskrivningar i fastighetsregistren som är inaktuella eller felaktiga. Det kan till exempel vara ett avtal om att få använda vägen över grannens fastighet som inte längre är aktuellt, eftersom grannens fastighet har blivit en parkeringsplats.

2013 kom lagen om att fastighetsägare själva måste förnya sina inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter senast den 31 december 2018 om de vill ha kvar dem i
fastighetsregistret. Det finns totalt omkring 800 000 inskrivningar i fastighetsregistret som berörs av förnyelselagen och man har uppskattat att det är mer än hälften som inte längre är aktuella. Ett större antal är de nyttjanderätter som automatiskt kommer att upphöra efter 2018 eftersom de blir mer än 50 år gamla. Det som bör uppmärksammas är att även om inskrivningen eller anteckningen om rättigheten i fastighetsregistret tas bort gäller ett avtalsservitut för obegränsad tid om det är påskrivet, men det är klart att det kan vara svårt att bevisa att det finns ett servitut om avtalet är förkommet.

Förnyelselagen får exempelvis stor betydelse vid fastighetsöverlåtelser där en fastighet kan ha rättigheter eller skyldigheter i form av nyttjanderätt eller servitut som varken säljare eller köpare känner till, eftersom de inte syns i fastighetsboken.

Men det är inte alla inskrivningar som ska rensas ut ur registren. Det gäller bara avtal som blivit inskrivna före 1 juli 1968. Och det gäller bara en viss typ av servitut eller avtal. Tex omfattas inte tomträtt, vattenkraft och vattenreglering. Officialservitut (servitut som har skapats i en lantmäteriförrättning) omfattas inte heller.

“Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret”

Källa/text: LRF Konsult

Vi tackar för i år och önskar er en God Jul och ett Gott Nytt Fastighetsår!