Går du i säljtankar?

Vi har stor efterfrågan på fastigheter i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Önskar du sälja, men vill vara diskret så hjälper vi dig med en bra och effektiv marknadsföring utan adress och bilder. Vi kallar det Underhand.
bjurforsnaringsliv.se/underhand/

Kontakta oss:

naringsliv.malmo@bjurfors.se
naringsliv.goteborg@bjurfors.se
naringsliv.stockholm@bjurfors.se

Vintern och ett nytt
årtionde är på gång!

När nu år 2019 går mot sitt slut är det inte bara ett år som avslutas utan även ett årtionde går till ända. Året och årtiondet liknar varandra.

När årtiondet började stod avkastningsnivåerna på de högsta nivåerna sedan finanskrisen 2008. Därefter har de i princip bara gått ned med ett mindre hack vid finanskrisen 2012. Slutligen genomgick de högst värderade områdena dvs de med lägsta avkastningskrav en kortare höjning av avkastningskraven under 2018.

Året 2019 började alltså på en avkastningsmässigt lite högre nivå med lite mindre intresse från köparna och lite längre transaktionsprocesser. Under slutet av våren återhämtade sig marknaden och detta höll sedan i sig hela hösten med hög efterfrågan och sjunkande avkastningskrav.

Så i slutet på både året och årtiondet står vi på de allra flesta marknader på den lägsta nivån under båda perioderna. På bostäder på de bästa lägena i storstäderna har avkastningskraven fallit med mellan 0.5 och 1,0 sedan början på decenniet. Detta kanske inte låter så mycket, men sett från den redan låga utgångspunkten är det en markant nedgång. Samtidigt har nettohyrorna gått upp vilket gjort att priserna stigit ännu mer.

För kontor och industri är sänkningen ännu större och här kan man nästa prata om fall då avkastningskraven i de bästa lägena gått ned med upp till 2 procentenheter. En anledning till detta är att avkastningen på bostäder i centrala lägen nu är på så låga nivåer att investerare som tidigare endast bara köpt bostäder på bra lägen nu sökt sig både mot andra fastighetsslag och även längre ut.

Vad kan vi då förvänta oss framtiden? Ja det är svårare att skriva om men få förväntar sig stora räntehöjningar och så länge de uteblir lär det inte bli några dramatiska förändringar.

Därmed önskar vi på Bjurfors Näringsliv er en god jul och ser fram emot ännu fler goda affärer nästa år och årtionde.