Hjälp med Ekonomisk plan?

På Bjurfors Näringsliv har vi under flera decennier arbetat med att ta fram ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar. Förutom framtagandet av själva planen agerar vi rådgivare i olika skeden och för olika typer av planer.
Oavsett om det är fråga om ombildning, nyproduktion av bostäder eller industrilokaler, vi har kunskap och erfarenhet, med genomförda projekt över hela landet.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!

Vi tackar för ett spännande år och önskar er en God Jul samt ett Gott Nytt Fastighetsår 2021!

Går du i säljtankar?

Vi har stor efterfrågan på alla typer av fastigheter i Skåne, Göteborg och Stockholm.

Önskar du sälja, men vill vara diskret så hjälper vi dig med en bra och effektiv marknadsföring utan adress och bilder. Vi kallar det Underhand.

bjurforsnaringsliv.se

Kontakta oss:

naringsliv.malmo@bjurfors.se
naringsliv.goteborg@bjurfors.se
naringsliv.stockholm@bjurfors.se


I slutet på 2019 befann sig fastighetsmarknaden i princip på all- time high och visst fanns det lite orosmoln såsom Brexit och USA-val som den oroligt lagde kunde oroas över. Dock fanns det ingen större anledning till oro över höjd ränta och därmed inga större hot mot fastighetsmarknaden.
Nu ett år senare känns det nästan naivt men få av oss kunde väl då föreställa sig en Coronakris med tusentals avlidna bara i Sverige, lockdowns över hela Europa och börsfall uppemot 30 procent. När verkligheten hann ikapp oss fruktade många stora genomslag även på fastighetsmarknaden. Visst drabbades även den men inte alls i samma omfattning. En del affärer föll under andra kvartalet men de flesta gjordes i stället senare under året som i sin helhet ser ut att bli ett normalt år. Vissa branscher har dabbats hårt, andra har klarat sig oskadda och för vissa har, även om det låter hårt, den enes död blivit den andres bröd.Så här i slutet på året ser det även ut att komma lite ljuspunkter som gör att hoppet för framtiden växer och värdet på fastigheter består till stor del av framtida förväntningar. Även om Coronakrisen kanske fortfarande måste bli värre innan det vänder så verkar vi komma närmare ett vaccin som kan få stopp på pandemin. Ny president i USA som är mer förutsägbar och som bättre värnar internationellt samarbete är också något som marknaden lär uppskatta. Räntan bedöms fortsätta vara låg under överskådlig tid. Detta sammantaget gör trots de mörka tiderna att det finns anledning till hopp om nästa år.

Vi ställde några frågor till SEB gällande kommersiella fastigheter i dagsläget

Ökat eller minskat intresse för kommersiella fastigheter?
Tycker att vi ser ett fortsatt starkt intresse i marknaden, men jag har haft färre transaktioner under 2020 än i fjol. 2020 är dock ett år som skiljer sig ifrån det normala med anledning av pandemin. Jag tycker att investerare i större utsträckning söker objekt med förutsägbara kassaflöden. Effekten har blivit att vi framförallt märker en ökad efterfrågan på flerbostadsfastigheter.

Vakanser förr och nu?
Vakanser är generellt inte optimalt för fastighetens kassaflöde. Historiskt baserades utlåningen i stor utsträckning på fastighetens värde, dvs dess LTV. Idag läggs mycket större vikt på den långsiktiga betalningsförmågan, alltså fastighetens kassaflöde. Det gör att betydande vakanser i en fastighet påverkar en finansieringsanalys. Dock kan en mer eller mindre planerad vakans vara till fastighetens fördel, beroende på vad man har för strategi. En tillfällig vakans som är lätt att fylla ger möjlighet till renovering av exempelvis en lägenhet, vilket i sin tur förbättrar kassaflödet genom möjlighet till ökade intäkter. En vakans kan även öppna upp för att fastigheten kan nyttjas till den egna rörelsen om sådan finns.

Hur har Covid påverkat?
Min vilja är ett långsiktigt samarbete med fastighetsägarna. En del i det är att diskutera beståndet och de risker samt möjligheter som finns. I nuläget mår majoriteten av mina kunder väl och det finns en stor kompetens och insikt i att långsiktigt bygga framgångsrika verksamheter.

Johan Axberg

Företagsrådgivare med
inriktning fastigheter, SEB Sisjön i Göteborg.

Vi tackar för ett trevligt samtal